Zpráva BIS nadzvedla hejtmany a starosty ze židlí

setkani hejtmani prezident rijen 15Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby (BIS) za rok 2014 vzbudila v krajích i obcích velké emoce. Její vydání odstartovalo sérii mediálních článků, vůči kterým se Asociace krajů ČR i Svaz měst a obcí na začátku září ve společném prohlášení ostře ohradily. Co se vlastně BIS v krajích a obcích vadí?

Podle BIS se v roce 2014 odehrávalo rozsáhle zneužívání veřejných peněz v krajích a obcích. Její analýza tvrdí, že jsou tyto machinace navíc skryté nedokonalou českou legislativou. BIS v roce 2014 podávala informace o dysfunkci centrálních orgánů státní správy, nelegitimních aktivitách regionálních klientelistických skupin a ovlivňování legislativního procesu. Zpravodajci kritizovali především způsob rozdělování státních i evropských dotací. Podle nich na krajské úrovni často docházelo ke střetu zájmů při provázání osob rozhodujících o evropských financích u konkrétních projektů. Dovolilo to nedostatečné popsání střetu zájmů v důležitých zákonech, nastavení systému přidělování dotací a také kumulace funkcí volených zástupců. Ve výroční zprávě si lze třeba přečíst: „Zcela běžné bylo přidělování evropských dotací projektům s minimálním veřejným přínosem, které pouze podporovaly individuální podnikatelské zájmy, například u nejrůznějších soukromých rekreačních objektů. Špatný stav zapříčinila i silná role politického rozhodování při výběru a hodnocení projektů,“ stojí ve výroční zprávě. Tomu by se podle BIS dalo předejít účinnějšími legislativními mechanismy, nejlépe zákonem o registru smluv a zákonem o rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu.

Nejvíce to od zpravodajců „schytal“ především Ústecký kraj. V něm našli stopy o aktivitách vlivových skupin, které se snažily prosazovat své vlastní zájmy. Předchozí vlivný spolek, jehož členové stanuli po roce 2012 před soudem, prý nahradila jiná sofistikovanější skupina. „V Ústeckém kraji proběhly výrazné změny projevů dysfunkce veřejné správy v oblasti nakládání s veřejnými prostředky. Došlo k proměně původní, tzv. regionální mafie Ústeckého kraje, která se zde zformovala po roce 2000 a zahrnovala mj. pravomocně odsouzené osoby v minulosti působící ve veřejné správě či řídících orgánech Regionálního operačního programu Severozápad (ROP SZ),“ lze si přečíst ve zpravodajské zprávě. Podle BIS zájmové skupiny změnily své pracovní metody. Dříve se snažily ovlivňovat velké krajské stavební zakázky a zakázky spolufinancované z ROP SZ. Nyní se zaměřily na takzvané měkké projekty, zaměřené na vzdělávání, sociální služby, zdravotnictví, dopravu či dotační poradenství, velmi často financované z operačních programů. Snažily se rovněž zacílit i na ovlivňování rozhodovacího procesu samospráv spolu se snahami o získání vlivu v obecních firmách.

KONTROL JE DOST, ZNÍ Z KRAJŮ A MĚST

Asociace krajů a Svaz měst a obcí se vymezily ve společném prohlášení proti skutečnostem uvedeným ve výroční zprávě. Hejtmanům a starostům se především nelíbil odstavec, jenž se zabýval působením regionálních vlivných skupin na zneužívání veřejných peněz a kontrolou hospodaření územněsprávních celků. Podle BIS rozdělují kraje a obce významnou část veřejných prostředků, avšak jejich kontrola je na rozdíl od institucí na centrální úrovni mnohem menší. „Kontrolu hospodaření krajů ze zákona provádí Ministerstvo financí ČR, kontrolu hospodaření měst a obcí potom krajské úřady či auditoři. Hospodaření krajů, měst i obcí za rok 2014 bylo kontrolováno důkladně, stejně tak auditní orgány Ministerstva financí ČR, případně kontrolní útvary orgánů poskytující krajům dotace EU, provádějí kontinuálně důkladnou předběžnou, průběžnou i následnou kontrolu všech projektů,“ odpověděli prostřednictvím prohlášení hejtmani a SMO ČR. Mediální prezentace Výroční zprávy BIS o rozsáhlém zneužívání veřejných peněz podle nich na základě různých kontrol neodpovídá skutečnosti.

„Asociace krajů ČR i Svaz měst a obcí ČR požádají oficiálně BIS, aby identifikovala tam, kde to bude možné, a věc nebyla postoupena Policii ČR, zneužívání veřejných prostředků, a mohlo tak dojít k mimořádným kontrolám či auditům, aby se potvrdily či vyvrátily informace obsažené ve Výroční zprávě BIS,“ vzkázali prostřednictvím prohlášení zástupci krajů, měst a obcí. Lukáš Zitka

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2021 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji