Kraj očekává plnění dohody s vládou

sym logoMoravskoslezský kraj ani letos nepředpokládá, že bude překonáno předkrizové období, kdy kraj inkasoval nejvyšší objem příjmů ze sdílených daní ve své historii. Hlavním důvodem, bez ohledu na hospodářskou krizi po roce 2008, je fakt, že od roku 2012 ve dvou fázích došlo ke snížení podílu krajů na celostátním hrubém výnosu daně z přidané hodnoty.

Zmíněný rozdíl spočíval v poklesu podílu DPH z 8,92 na 7,86 procenta. Kraje se proto v loňském roce dohodly s vládou, že nejpozději od začátku příštího roku dojde k navrácení podílu krajů na hodnoty platné do konce roku 2011.

Pro Moravskoslezský kraj by to znamenalo navýšení příjmů o zhruba 350 milionů korun ročně. Vládní návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní byl Poslanecké sněmovně předložen letos v únoru, třetí čtení tohoto návrhu se předpokládá koncem října, následovat bude projednání v Senátu a podpis prezidenta,“ říká moravskolezský hejtman Miroslav Novák a dodává: „Kraje při přípravě svých rozpočtů na rok 2016 počítají s tím, že tato novela bude opravdu od ledna 2016 účinná. Předpokládáme, že skutečné letošní celoroční inkaso sdílených daní se bude odvíjet od dosavadního plnění, kdy meziroční nárůst celkového inkasa sdílených daní u krajů i přes významné zrychlení růstu ekonomiky dosáhl za prvních devět měsíců letošního roku ve srovnání se stejným obdobím loňského roku pouze 0,8 procenta.“ Důvodem je podle něj zavedení řady zákonných změn, které na inkaso působí negativně.

V posledních dvou letech podle vedení Moravskoslezského kraje postupně dochází ke zlepšení situace u dotace poskytované Ministerstvem dopravy, účelově určené na regionální veřejnou osobní železniční dopravu. Od roku 2014 se navyšuje o inflaci. V letech 2010 až 2013 však tato částka navyšována nebyla, přestože tato povinnost vyplývá z Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou, uzavřeného s kraji. Došlo také k navýšení prostředků z Ministerstva práce a sociálních věcí na dotace pro poskytovatele sociálních služeb. Od letošního roku tyto prostředky navíc vstupují do rozpočtu kraje a dotační řízení administrují jednotlivé kraje. Letos také kraje získaly také ze Státního fondu dopravní infrastruktury zhruba 4,5miliardovou dotaci, z toho na Moravskoslezský kraj připadlo 250 milionů korun. Peníze šly na financování modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy.

Návrh rozpočtu SFDI s těmito výdaji pro příští rok již nepočítá, kraje by však tuto dotaci chtěly zachovat i v příštích letech. Po mnohaleté pauze se o jedno procento v roce 2016 zvýší také příspěvek na výkon státní správy,“ doplnila krajská mluvčí Miroslava Chlebounová.

KRAJ VYŠKOLIL STAROSTY

Stále přitom nekončí možnost přilepšit rozpočtu penězi z Evropské unie. To platí nejen pro kraj, ale i pro jednotlivé obce. Kraj se proto rozhodl starosty trochu vyškoli.t S tím, jak se v džingli evropských dotací vyznat, pomohli v říjnu starostům například náměstek moravskoslezského hejtmana Martin Sikora nebo odborníci z ministerstev. Tipy na navigaci v evropských i národních zdrojích jim nabídli na takzvané business snídani Magnus Regia Dotace pro města a obce prostřednictvím nového programového období a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Hned na začátku akce si starostové vyslechli dobrou zprávu. Z krajského rozpočtu mohou napříště počítat se štědřejší podporou. „Máme za sebou první návrh a vypadá to, že pro města a obce v něm bude víc peněz než v předchozím roce,“ prozradil Sikora. Průběžně se například zvyšuje alokace krajského Programu rozvoje a obnovy venkova. Zatímco v roce 2013 z něj mohly obce získat pět milionů korun, pro ten příští už je připraveno dvacet milionů.

Dalších 17 milionů čeká v roce 2016 na obce do deseti tisíc obyvatel, které potřebují pomoc s přípravou projektových dokumentací pro akce s ambicí na zisk evropských dotací. „Původně to mělo být dvacet milionů, ale tři miliony jsme museli letos nasměřovat k místním akčním skupinám. Kdybychom jim finančně nepomohli, nepřežily by rok 2015,“ uvedl Sikora s tím, že pokud se někde přidá, musí se jinde ubrat. „Nemáme zkrátka nekonečné zdroje. Vloni jsme například mohli na krajské dotační tituly rozdělit celkem 180 milionů korun,“ dodal náměstek. Václav Čermák

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2021 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji