Stát poskytl kraji významnou podporu na opravy silnic

pl kraj logoFinancování základních potřeb Plzeňského kraje je zajišťováno rozpočtovým určením daní. Z těchto zdrojů však není možné financovat vše, co má kraj na starosti a je proto třeba, aby pomohl i stát. „Plzeňský kraj usiluje o pomoc státu v řešení dlouhodobé zanedbanosti a především podfinancovanosti silnic II. a III. tříd z minulých let, kdy vlastníkem těchto komunikací byl právě stát. Není totiž v silách kraje napravit tento stav pouze z daňových příjmů. Až v letošním roce díky rozhodnutí vlády obdržel Plzeňský kraj na opravy silnic ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) částku 415 milionů korun. Premiér Bohuslav Sobotka přislíbil, že i v příštím roce bude tato významná finanční podpora státu pokračovat,“ přibližuje situaci hejtman Václav Šlajs a dodává, že pomoc státu by Plzeňský kraj uvítal podobně jako v oblasti infrastruktury také v oblasti rozvoje venkova.

Plzeňský kraj je totiž specifický svým počtem venkovských sídel, je také velice řídce zalidněným krajem, chybí zde města střední velikosti, struktura správních středisek je v porovnání s Českou republikou atypická. Proto Plzeňský kraj dlouhodobě rozvoj venkova podporuje. Jde především o Program stabilizace a rozvoje venkova, který pro rok 2015 kraj podpořil částkou 80 milionů korun. Hejtman ale také zároveň upozorňuje, že i přes problémy venkova byl Plzeňský kraj za rok 2014 vyhlášen podle rozhodujících 54 kritérií Nejlepším místem pro život 2014, s výší nezaměstnanosti se řadí na druhou příčku v ČR a pochlubit se může také dobrou ekonomickou výkonností. „S finanční podporou státu pro obce Plzeňského kraje by se bezpochyby dal snáze tento pozitivní trend i v příštích letech nejenom udržet, ale i dále rozvíjet,“ vysvětluje hejtman.

ROZPOČET BY MĚL BÝT PŘEBYTKOVÝ

Na příští rok navrhuje Plzeňský kraj mírně přebytkový rozpočet s bilanční sumou cca 4,5 miliardy korun. Plzeňský kraj předpokládá nárůst daňových příjmů zhruba o 300 milionů korun z titulu zvýšení koeficientů podílu krajů na celostátním výnosu daní. „Plzeňský kraj je dlouhodobě jediným nezadluženým krajem v České republice a udržení tohoto stavu bude prioritou i v příštím roce. Rádi bychom i nadále spolupracovali se sousedními regiony v Německé spolkové republice a Rakousku, Plzeňský kraj je od roku 2012 členem Evropského regionu Dunaj – Vltava, který přináší nové poznatky i zkušenosti,“ říká Václav Šlajs. V oblasti školství pak bude podle jeho slov dále kladen silný důraz na podporu technického vzdělávání na středních školách a učilištích. Při opravách silnic bude ve větší míře využíváno nových technologií, které opravy zlevní - jako například výroba recyklované teplé živičné směsi. Již v letošním roce je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje jejím největším zpracovatelem v České republice Po navýšení výrobní kapacity se bude jednat o největší mobilní recyklační jednotku v rámci Evropy. Dotace na dopravní obslužnost se v příštím roce předpokládá ve výši 950 milionů korun. Finanční podpora oprav silnic II. a III. tříd ze SFDI na příští rok je zatím ve stádiu příslibu a budou probíhat další jednání. Dotace na sociální služby dosahují v letošním roce dosud vůbec největšího objemu, a to 406 milionů korun, zatímco v roce 2014 se jednalo pouze o 375 milionů Kč. V příštím roce kraj očekává pokračování tohoto trendu. „Celkově lze říct, že ve výdajové části rozpočtu neplánujeme žádné větší změny,“ dodává hejtman.

Kraj ale také čekají některé významné akce. Kromě oprav silnic II. a III. třídy mezi ně patří rekonstrukce areálu včetně domova mládeže v Plzni a výstavba víceúčelové sportovní haly pro potřeby Sportovního gymnázia Plzeň za 40 milionů korun. Jana Bartošová

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2021 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji