V příštím roce se chtějí zaměřit na projekty z peněz od EU

zlinsky kraj logoZlínský kraj počítá pro příští rok se schodkovým rozpočtem. Nesoulad mezi příjmy a výdaji chce pokrýt volnými finančními prostředky z minulých let. Zapojení nového úvěru v regionu nepředpokládají. O finální podobě rozpočtu by zastupitelstvo mělo hlasovat v půlce prosince.

 

Ve Zlínském kraji nezaznamenali prudký nárůst příjmů krajského rozpočtu. „V současné době jsme nezaznamenali navýšení státních dotací či jiných příjmů do krajských rozpočtů. Je pravdou, že krajské rozpočty byly navýšeny o finanční prostředky zasílané Ministerstvem práce a sociálních věcí prostřednictvím krajů poskytovatelům sociálních služeb, ale v tomto případě se jedná pouze o změnu v systému vyplácení, nikoliv o faktické navýšení krajských rozpočtů,“ sdělil Krajským novinám Jaroslav Drozd, statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje.

V roce 2016 chtějí na kraji uskutečnit několik projektů podpořených z fondů Evropské unie. Proto je významná část finančních prostředků z rozpočtu určena na kofinancování a předfinancování těchto investic. Jedná se o stavby a úpravy v oblastechdopravy, sociální projekty, projekty ochrany životního prostředí a úspory energií. „V oblasti vlastních investic se kraj nadále zaměřuje na výstavbu nových objektů krajských nemocnic, například ve Vsetínské nemocnici – interní pavilon, v Kroměřížské nemocnici na přístavbu magnetické rezonance a výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje,“ uvedl náměstek Jaroslav Drozd.

Právě potřeba nových staveb ve Vsetínské nemocnici loni rozvášnila několik členů krajské koalice při hlasování o rozpočtu. Nelíbilo se jim, že kraj v návrhu nepočítal s žádnými pracemi ve Vsetínské nemocnici. Nejvíce rekonstrukci potřebuje interní oddělení nemocnice.

STAV SILNIC SE POMALU ZLEPŠUJE

Kraji chybí též peníze na silniční síť. V rozpočtu schází okolo 90 milionů korun a v regionu by je rádi získali od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Zatím jim však nebyly přislíbeny. V příštím roce se kraj dočká mírného navýšení příspěvku na výkon přenesené působnosti o 1 %, což sice hodnotí pozitivně, stále je ale prý nedostačující. Navíc na kraji doufají ve vrácení procentního dělení příjmů ze sdílených daní (DPH) zpět na úroveň z roku 2011, což je ale pouze návrat ke stavu v předkrizovém období.

Zlínský kraj si nechal na konci září zpracovat studii o stavu povrchu jeho silnic. Nezávislá firma hodnotila 1 760 kilometrů krajských silnic II. a III. třídy. Známku „výborný“ získalo 241 kilometrů silnic, což je 14 procent krajské silniční sítě, v loňském roce takto ohodnotili pouze 174 kilometrů. Pro kraj je však alarmující fakt, že 40 % komunikací dostalo známku „havarijní“. Celkem to představuje zhruba 700 kilometrů problémové vozovky. Přesto jsou v regionu rádi za mírné zlepšení oproti minulým letům. „Jestliže jsme v tomto roce mohli vložit do rekonstrukcí a oprav krajských silnic celkem zhruba 770 milionů korun a vedlo to k mírnému zlepšení celkového stavu vozovek, je předpoklad, že pokud bychom podobné prostředky investovali i v dalších letech, mohl by trend zlepšování stavu krajských silnic pokračovat,“ řekl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.  Lukáš Zitka

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2020 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji