Silničáři se školili, jak pečovat o zeleň podél krajských silnic

seminar silnicni zelen 4Úspěšný projekt obnovy silniční zeleně v Pardubickém kraji pokračuje. Tentokrát však krajští silničáři nesázejí nové stromy a keře, ale předávají své zkušenosti kolegům z ostatních krajů a také starostům obcí. Správa a údržba silnic Pardubického kraje totiž připravila seminář „Údržba silniční zeleně“.

V pořadí už druhý seminář společně s krajskou organizací uspořádal její zřizovatel Pardubický kraj, připojilo se také Ministerstvo životního prostředí ČR a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Záštitu nad seminářem převzali ministr životního prostředí Richard Brabec, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a jeho náměstci Roman Línek a Jaromír Dušek a také primátor města Pardubice Martin Charvát.

Pardubický kraj průkopníkem

„Správa a údržba silnic Pardubického kraje v uplynulých pěti letech zrealizovala hned několik úspěšných projektů, kdy podél krajských silnic zrevitalizovala a vysadila tisíce stromů a keřů. Projekty byly spolufinancovány z evropských zdrojů. Máme díky tomu celou řadu zkušeností jak s vyúčtováním, tak především z praxe a domníváme se, že je dobré o nich diskutovat s  příslušnými organizacemi a úřady,“ komentoval důvody konání semináře hejtman Martin Netolický. Na jeho slova navázal náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Jaromír Dušek. Podle něj je Pardubický kraj průkopníkem v mnoha oblastech. „Zkoušíme tu nové technologie a daří se nám na to úspěšně čerpat i finanční prostředky ze státních a jiných zdrojů. Z našich zkušeností pak čerpají kolegové v jiných krajích nebo dokonce i státní instituce. Svým způsobem jsme průkopníci také v oblasti ochrany životního prostředí a silniční zeleně. Právě tak totiž chápu výsadbu stromů a keřů u našich silnic – pokud ovšem pominu zpříjemnění cesty hezkou krajinou,“ prohlásil Jaromír Dušek.

Komplikovaná legislativa?

seminar silnicni zelen 5Předání zkušeností s majetkovou správou a údržbou silniční zeleně v podmínkách Pardubického kraje bylo také hned první prezentací semináře. Své kolegy a další účastníky o realizaci pěti projektů informoval ekolog Správy a údržby silnic Pardubického kraje František Weisbauer. Dotkl se i otázky současné legislativy, která výsadbu často komplikuje. „Ve městech a u silnic je velké množství sítí, které svými ochrannými pásmy zabírají velkou plochu. Ty by bylo možné a v řadě případů velmi vhodné osadit dřevinami. Jenže vlastníci a správci sítí se často brání jakékoliv výsadbě z důvodu možných komplikací při následné rekonstrukci či při řešení případné havárie,“ řekl Weisbauer.

O ochraně dřevin a podmínkách jejich kácení referovali Pavel Chotěbor a Tomáš Staněk z Ministerstva životního prostředí ČR. Pravidla vycházejí ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Prezentace se týkala především metodiky jak v této oblasti postupovat. Na toto téma navázal také Jiří Klápště, ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí. Hovořil také o možnostech finanční podpory péče o doprovodnou zeleň komunikací a o podmínkách čerpání dotací z Operačního programu Životní prostředí. Právě z tohoto programu financovala své projekty i Správa a údržba silnic Pardubického kraje.

„Celkové náklady našich projektů dosáhly výše téměř 47,5 milionů korun, dotace činily asi 33,7 milionu. Čerpali jsme z prioritní osy 6 určené na zlepšování stavu přírody a krajiny, teď je možné čerpat z osy 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu,“ doplnil toto téma František Weisbauer.

Majetkoví správci vs. ochrana přírody

Závěrečným blokem semináře bylo vystoupení zástupců Agentury ochrany přírody a krajiny. Tématem byla jednak spolupráce s touto agenturou, ale také představení tzv. arboristických standardů. Vznikly z kvůli absenci či nedostupnosti kvalitních norem a z potřeby sjednotit pojmy pro významnou část podporovaných činností. Bez těchto standardů často docházelo k nedostatečné komunikaci mezi zainteresovanými subjekty i k neefektivnímu čerpání pojmů pro významnou část podporovaných činností. „A právě optimalizace vztahů mezi majetkovými správci a orgány ochrany přírody byla jedním z cílů semináře. Chtěli jsme upozornit na problémy, vyzvat k určité participaci na jejich řešení i zdůraznit potřebnost dotačních zdrojů na podobné projekty. Údržba silniční vegetace se na první pohled nejeví jako prioritní činnost krajských „súsek“, ale je stejně důležitá jako údržba komunikací a další činnosti, které naše organizace vykonávají,“ shrnul význam semináře ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. 

 

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2021 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji