V Plzeňském kraji mají první skutečně zdravou školu

pl kraj logoPlzeňská Akademie hotelnictví a cestovního ruchu se jako první v kraji zapojila do pilotní fáze celostátního programu Skutečně zdravá škola. V rámci konference Skutečně zdravá škola v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy se stala jednou ze šesti škol, které byly oceněny. Získala bronzový certifikát. Do pilotního projektu bylo vybráno 15 škol za 70 přihlášených. Program podle britského vzoru Food for Life proslaveného kuchařem Jamie Oliverem spustila na počátku letošního roku iniciativa Skutečně zdravá škola, která pomáhá školám a školkám zlepšit stávající stravování a výchovu dětí k odpovědnému přístupu k jídlu.

Cílem programu SZŠ je vytváření a zlepšování kultury zdravého stravování na školách - co to znamená? Na straně jedné chutné a zdravé pokrmy, vyrobené z čerstvých, sezónních a lokálních surovin ve školních jídelnách, na straně druhé zakomponování témata jídlo a zdravá výživa do vzdělávacího plánu školy. Tím třetím "pilířem" je angažovanost místní komunity - na plnění programu se podílejí nejenom žáci a pedagogové, ale spolupracují i rodiče, regionální dodavatelé potravin, zřizovatel školy, místní zastupitelé,“ říká manažerka programu Karolina Kallmünzerová. Škola, která do programu vstoupí, musí splňovat několik kritérií. Ta jsou soustředěna okolo čtyř okruhů, ke kterým patří angažovanost a kultura stravování, kvalita jídla a místo jeho původu, vzdělávání o jídle a stravování, místní společenství a spolupráce. Školy, které splňují bronzová kritéria, musí podle Karoliny Kallmünzerové dodržet několik věcí. Kupříkladu nabízet ve školní jídelně sezónní pokrmy vyrobené minimálně ze 75% z čerstvých surovin. Dále je třeba, aby zapojily rodiče a žáky do zlepšování školního stravování a prožitku v jídelně prostřednictvím Akční skupiny pro zdravé stravování. Tyto školy také poskytují žákům možnost vzdělávacích aktivit v oblasti přípravy pokrmů, zahájily kroky k vytvoření školní zelinářské zahrady a organizují pro žáky návštěvy farmy v okolí. V neposlední řadě pak bronzové školy respektují potřeby strávníků se specifickou dietou tím, že jim umožní ohřátí z domu doneseného dietního pokrmu ve školní jídelně. „K tomu, aby školy úspěšně tyto kroky zrealizovaly, mají po přihlášení se do programu k dispozici velmi podrobné postupy a návody, celou škálu pomůcek, kontaktů na farmy, metodických materiálů do výuky a také podporu regionálního koordinátora a týmu SZŠ - vše zdarma,“ vysvětluje Karolina Kallmünzerová a upozorňuje také na to, že každá škola či školka má sice jiné výchozí podmínky, ale pro změnu dodavatelů dostává k dispozici kontakty na regionální dodavatele od své koordinátorky, se kterými může pracovat. „Kuchařkám nabízíme školení v jejich kuchyni s úpravou jídelníčků tak, aby využívaly suroviny od místních pěstitelů, farmářů a producentů, aby zracionálnily tradiční české pokrmy, které děti mají rády a zároveň obohatily jídelníček o recepty ze surovin, které by v pestrém jídelníčku chybět neměly a které děti neznají. Samozřejmě tak, aby chutnaly,“ popisuje dále Kallmünzerová. Zřizovatel školy pak má možnost být škole v postupu v programu nápomocen tím, že jí eventuálně poskytne podpůrný finanční balíček na realizaci školení, o které škola projeví zájem. Do projektu se mohou přihlásit základní, střední ale i mateřské školy.

ČERSTVÁ ZELENINA I MÍSTNÍ SUROVINY

V případě plzeňské Akademie hotelnictví a cestovního ruchu se na realizaci potřebných kritérií podílela nejen školní jídelna, ale i studenti, jejich rodiče a personál školy. Kuchařky v této škole kupříkladu nevaří ze zmražené zeleniny, ale výhradně z čerstvé. Suroviny podle možností získávají od místních dodavatelů. V jídelně funguje poradce, který dětem pomáhá při výběru jídel a řídí chod jídelny. Do jídelny může kdykoliv přijít kdokoliv z rodičů a podávané pokrmy ochutnat. K dalším opatřením na zdejší škole patří nabídka nápoje, který není doslazovaný, výběr z pěti hlavních jídel či možnost ohřát si ve školní jídelně z domova donesené jídlo v mikrovlnné troubě. Každý strávník má právo na informace o dodavatelích a původu surovin. Ve školním bufetu nejsou nabízeny k prodeji produkty z běžné velkoobchodní sítě, ale produkty připravené ve školní jídelně podle zásad zdravé výživy. Bronzové ocenění neznamená, že škola usne na růžích. Naopak, chystá další změny. Ve své jídelně právě zavádí salátový bar a plánuje i další zlepšení a aktivity. Zapojila se také do paralelního projektu Zdravá školní jídelna, který vyhlásil Státní zdravotní ústav a podporuje ho Ministerstvo zdravotnictví a iniciativa Vím co jím. Jana Bartošová

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2021 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji