Chystá se integrovaný dopravní systém

nove logo 400Jihočeský kraj v posledních letech zaznamenává mírný, ale plynulý pokles podílu veřejné dopravy na celkové dopravní obslužnosti, související zejména s vysokou mírou motorizace obyvatel kraje. „Naší snahou je tento pokles zastavit nabídkou integrovaného dopravního systému, který by měl být u časových jízdenek pro cestující veřejnost významně levnější alternativou,“ vysvětluje Radek Šíma z Oddělení informací a styku s veřejností.  

Pro pilotní projekt byla zvolena oblast Českobudějovicka, zahrnující 90% občanů pravidelně dojíždějících do krajského města. Příprava tohoto systému nyní intenzivně probíhá. S jednou jízdenkou nebo dlouhodobým kuponem by tak cestující mohli jezdit v území vymezeném přibližně městy a obcemi Zliv, Borovany, Lišov, Křemže a Ševětín, samozřejmě včetně samotných Budějovic a okolí.

JÍZDNÍ ŘÁD PODLE AKTUÁLNÍCH POTŘEB

Od roku 2005 došlo ke snížení objednaného rozsahu železniční dopravy o 15,8%,  na silnici byl za stejné období zaznamenán nárůst dopravních výkonů o 5%.  Jihočeský kraj neobjednává železniční dopravu na dvou regionálních tratích, Číčenice – Týn nad Vltavou a Dívčice – Netolice zejména z důvodu velmi vysoké nákladovosti na přepravu jednoho cestujícího při velmi nízké frekvenci. „Změny jízdních řádů nejsou v našem kraji dramatické, souvisí zejména s úpravou pracovní doby významnějších zaměstnavatelů, vznikem a zánikem pracovních příležitostí, dislokací školního vyučování,“ říká Radek Šíma. V úvahu jsou brány rovněž změny v dálkové dopravě, zejména na železnici, aby tak byly zajištěny přestupní návaznosti. Kraj se vyznačuje významným nárůstem turistů, zejména v letním období a rovněž jejich potřebám se pravidelně přizpůsobuje  jízdní řád veřejné dopravy.

Kraj nepreferuje jednotlivé druhy dopravy, železnice tvoří páteřní síť, ale vzhledem k jejímu rozsahu a  rozloze území kraje zajišťuje  podle počtu ujetých kilometrů v závazku veřejné služby 21 % výkonů z celkových  24,654 milionu km. V závazku veřejné služby nejsou v Jihočeském kraji  kromě silniční a železniční dopravy zahrnuty další dopravní módy. V autobusové dopravě jsou využívány spoje na objednání (region Milevsko) včetně mikrobusů. Se smluvními dopravci je dohodnut plán obnovy vozidlového parku, zejména s cílem  více využívat malokapacitní autobusy na linkách a spojích s nižší frekvencí cestujících a rovněž průběžně zvyšovat podíl nízkopodlažních autobusů pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu.

LETOS DO OBSLUŽNOSTI MILIARDA

Na letošní rok plánuje kraj prostředky na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 1,034 miliardy korun, z toho cca 185 milionů poskytne stát na dotaci regionální železniční dopravy. Ujetý kilometr stojí v autobusové dopravě 22 Kč, na železnici 112 Kč (České dráhy). Již zmíněný pilotní projekt IDS Českobudějovicka může být, jak uvádí Radek Šíma, po vyhodnocení jeho efektivity dále rozšiřován, v návaznosti na plán dopravní obsluhy území Jihočeského kraje 2017 – 2021 bude zahájena příprava nabídkových řízení na výběr dopravců, protože stávající smlouvy se všemi smluvními dopravci skončí počátkem prosince 2019. V souvislosti s přípravou nových smluvních vztahů se předpokládají úpravy tras některých linek a zkvalitnění přestupních návazností. Jana Bartošová

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2020 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji