V integraci počítají i s lodní dopravou

logo UK 23Ústecký kraj v minulých letech dokončil optimalizaci obsluhy autobusovou dopravou, což spočívalo v zavedení linek s pravidelnými intervaly, pravidelně se opakujících návazností, ale i posílení provozu linek. Podstatně se v posledních letech zlepšila obslužnost území o víkendech. V budoucnu plánují v regionu podpořit zhruba dvěma miliony ročně turistickou lodní linku.

Poměr mezi autobusovou a železniční dopravou se nijak měřitelně neměnil, spíše se v kraji snažili posilovat jejich provázání. Hlavní událostí pak bylo 1. ledna loňského roku zahájení provozu autobusů na základě nových desetiletých smluv, které završily optimalizaci a občané regionu tak mohou jezdit novými moderními nízkopodlažními autobusy a využívat nového integrovaného tarifu s podporou přestupů a časových jízdenek. V novém roce v regionu rozšířili platnost krajského tarifu Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) o všechny vlaky ČD na území kraje (mimo vlaků kategorie EC) a o městskou hromadnou dopravu v Ústí nad Labem.

Páteřní dopravou je doprava železniční, pomocí vlaků lze projet celý kraj. „Někde byl tedy v minulosti ukončen provoz vlaků a trať je provozována jen jako turistická doprava v letní sezóně a každodenní obsluhu zajišťují autobusy. Jinde zase byly omezeny autobusy, protože vlak danou relaci obslouží lépe, rychleji a efektivněji. Důležité je, že teď tvoří naše autobusy a vlaky síť už i tarifně a lze je kombinovat s jedinou jízdenkou,“ řekl Krajským novinám radní Jaroslav Komínek.

V roce 2015 poslal kraje na provoz autobusů 355 milionů korun, na provoz vlaků 824 milionů korun, celkem tedy 1,179 miliardy korun. Podstatně se výdaje v minulých letech neměnily, jen se mírně navyšovaly o inflaci, která však byla kolem 0,5 % ročně. „Díky soutěžím jsme podstatně uspořili na autobusech, což nám např. umožnilo zvýšení rozsahu autobusů dvakrát za sebou na rok 2015 +11 % a na rok 2016 +2 % a u vlaků také na rok 2015 +5 % a na rok 2016 +1,5 %. Zvýšení provozu jsou financována úsporou na autobusových zakázkách díky soutěžím, nebylo potřeba přidávat peníze do dopravní obslužnosti,“ vysvětlil Krajským novinám Jaroslav Komínek.

LETOS SCHÁLÍ NOVÝ PLÁN

Na provoz autobusů v loňském roce kraj doplácel formou tzv. kompenzace zhruba 16 korun na ujetý kilometr, na provoz vlaků okolo 109 korun na ujetý kilometr.

V letošním roce také krajské vedení musí přijmout nový Plán dopravní obslužnosti, který popíše směřování a koncepční cíle dopravní obslužnosti na dalších pět let. Ještě letos chce krajské vedení rozjet turistické linky provozované historickými železničními vozidly, další práce jej čeká při zapojování dalších městských doprav do společného tarifu. Zatím jsou zapojená jen města Teplice a Ústí nad Labem.

Hudbou vzdálenější budoucnosti pak je další rozvoj kvality: přestupní uzly, lepší označníky zastávek, telematické služby podporující dopravu (třeba formou webové aplikace) kraj chce také nadále zvyšovat počet lidí, kteří využijí veřejné dopravy místo osobních aut.

Letos by se podpory měla dočkat také jedna turistická lodní linka a to formou kompenzace ve výši do dvou milionů korun. S rozvojem a posílením integrace a po zkušenostech z jiných regionů v Česku i v zahraničí chce kraj integrovat zapojené i některé přívozy, případně lanovky. Lukáš Zitka

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2020 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji