Půta jde okolí úřadu řešit na městské zastupitelstvo

Martin Puta1Hejtman Libereckého kraje Martin Půta požádal zastupitele statutárního města Liberce, aby se na svém dnešním jednání zabývali podmínkami a zadáním soutěže o návrh na úpravu veřejného prostranství kolem krajského úřadu. O zvelebení okolí svého sídla kraj dlouhodobě usiluje. Za tímto účelem koupil od města zanedbaný pozemek mezi Domem kultury a parkovištěm pro zaměstnance krajského úřadu. Liberecký kraj chce vyhlásit architektonickou soutěž. S podmínkami, které se projednávají už dva měsíce, ale nesouhlasí jeden člen poroty – náměstkyně primátora Karolína Hrbková, která v porotě zastupuje statutární město. Hejtman proto zastupitele Liberce žádá, aby soutěžní podmínky projednali a schválili. Je přesvědčený, stejně jako ostatní členové poroty, že zaslané námitky do podmínek soutěže zapracovány jsou.

Za nevyužitý a neupravený pozemek v dolním centru Liberce jsme městu zaplatili částku 2.362.000 Kč, tedy koupili jsme je za tržní cenu. Chceme, aby celé území dostalo upravenou tvář s dostatečným množstvím zeleně a tvořilo jednotný celek. Domnívám se, že se jedná o vizitku celého Liberce, tedy města, kde má Liberecký kraj své sídlo,“ říká hejtman Martin Půta.

Právě na úpravu veřejného prostranství využije Liberecký kraj architektonickou soutěž, ze které má vyjít kvalitní zpracování architektonicko-krajinářského návrhu. Statutární město Liberce projevilo zájem mít v hodnotitelské porotě své má zastoupení. Kraj vyhověl a členkou, po řadě urgencí, byla jmenována náměstkyně primátora Ing. Karolína Hrbková, jejím náhradníkem je zastupitel statutárního města Liberec Ondřej Petrovský.

Porota složená jak z nezávislých, tak závislých členů 10. dubna souhlasila se soutěžními podmínkami a zadáním soutěže o návrh s názvem: „Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje“. Jediným, kdo e-mailem a poslední den lhůty zaslal nesouhlas, je náměstkyně primátora Ing. Karlína Hrbková. Uvedla, že stávající zeleň by měla být zachována nebo, aby se projektant pokusil využít nerovností terénu. Takové podmínky ale v zadání soutěže uvedeny jsou. Její náhradník, Ondřej Petrovský, nekomunikuje.

Podle Ing. arch. Tomáše Hradečného, předsedy poroty, mají všichni členové stejný cíl – širší uplatnění zeleně, ale uvažované nástroje rozdílné.

Rada Libereckého kraje chce materiál projednat na svém zasedání 18. dubna s tím, že 20. dubna bude soutěž o návrh vyhlášena. „Pokud bude potřeba, tak jsem připraven zastupitelům potřebné informace doplnit nebo upřesnit. Jsem přesvědčen, že soutěžní podmínky jsou kvalitně připraveny a námitky, které paní náměstkyně za statutární město uvádí, v připravených soutěžních podmínkách jsou zaneseny od začátku. Uvádíme v nich mimo jiné, že vrostlá zeleň je pro město důležitou hodnotou v území, že existující vzrostlé stromy by se měly stát přirozenou součástí nového konceptu řešení aj. Koneckonců o těch podmínkách mluvíme skoro dva měsíce. Vzhledem k tomu, že Česká komora architektů mění 21. dubna soutěžní řád, je nutné prakticky připravenou soutěž vyhlásit. Pokud se tak nestane, odložení znamená zdržení i o více než šest měsíců. Tedy dalších šest měsíců neupraveného dolního centra Liberce,“ dodává hejtman Martin Půta. (lbk)

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2018 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji