Správa a údržba silnic Pardubického kraje nabízí své služby městům a obcím, ale i firmám

 

vodorovne znaceni ilustracni2 800x533KOMERČNÍ ČLÁNEK - Hlavní činností Správy a údržby silnic Pardubického kraje je především zajištění zimní a letní údržby silnic v Pardubickém kraji včetně jejich součástí a příslušenství. To jsou například mosty, propusty, opěrné zdi, bezpečnostní zařízení, odvodňovací systémy, silniční doprovodná zeleň, atd. Kromě toho se ale věnuje i tzv. ekonomické – doplňkové činnosti, kdy se příspěvková organizace kraje chová jako každá jiná obchodní společnost. Nabízí své služby i obcím, městům a dalším subjektům. Do rozpočtu Správy a údržby silnic Pardubického kraje to přináší další potřebné finanční prostředky.

Obchodní činnost představuje prakticky kompletní servis v oblasti údržby silničních staveb a jejich příslušenství i pro ostatní subjekty, nejenom pro silnice II. a III. třídy. Prioritními klienty Správy a údržby silnic Pardubického kraje jsou především města a obce, ale také soukromí vlastníci nebo právnické a fyzické osoby. Jedná se prakticky o kompletní servis v oblasti silničního hospodářství. „Pro naši organizaci je ekonomická - doplňková činnost stejně důležitá jako ta hlavní. Touto tzv. doplňkovou činností jsme schopni vydělat si částku převyšující 100 milionů korun ročně,“ říká ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. Přínos do rozpočtu krajské organizace z hospodářské činnosti plynule roste už od doby vzniku Správy a údržby silnic Pardubického kraje v roce 2002. Tehdy silničáři posílili své zdroje o částku cca 2,8 milionů korun, o pět let později to byl už téměř 48 milionů korun. V roce 2016 si Správa a údržba silnic Pardubického kraje díky své hospodářské obchodní činnosti vydělala 112 milionů korun.

Obchodní činnost

Správa a údržba silnic Pardubického kraje pro své obchodní partnery realizuje například běžnou údržbu silnic, obnovu a údržbu dopravního značení a silniční příslušenství jako jsou svodidla, zpomalovací prahy nebo třeba čištění příkopů a sečení trávy. Půjčuje mechanizaci i s obsluhou nebo prodává posypový materiál. „Zájem je ale také o technickou a metodickou pomoc při zpracování plánů údržby, stanovení dopravního značení, zpracování výběrového řízení na dodavatele stavby či technický dozor na stavbách dopravního charakteru,“ doplňuje ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. V rámci běžné údržby komunikací krajští silničáři nabízejí čištění a mytí vozovek, jejich nátěry i výspravy výtluků asfaltovou emulzí a kamenivem či asfaltovou směsí za tepla i za studena. Pro své zákazníky zajistí i frézování lokálních poruch vozovky a pokládku živičných krytů. Svým klientům se organizace postará také o obnovu a údržbu dopravního značení, zřízení vodorovného dopravního značení či třeba označení objízdných tras podle stanovení dopravního značení. Správa a údržba silnic Pardubického kraje nabízí také čištění, nátěry či výměnu svodidel a zábradlí, osazení zpomalovacích pruhů, seřezávání krajnic a čištění příkopů a propustů, sečení trávy a likvidaci pařezů. Nabídka zahrnuje  i opravu propadlých poklopů a vpustí kanalizačních řadů vyfrézováním otvoru spárovou vykružovací pilou, výměnu poškozených dílů či vyzvednutí a následné uvedení povrchu komunikace do původního stavu. 

Certifikáty

Správa a údržba silnic Pardubického kraje je držitelem hned tří certifikátů ISO, a to konkrétně řízení kvality, bezpečnost práce či systém environmentálního managementu. „Získali jsme také velmi dobrý rating agentury Moody´s a celou řadu dalších cen. Procházíme velmi dobře i různými audity a hodnoceními. Nechci, aby to znělo příliš vychloubačně, ale myslím, že se Správa a údržba silnic Pardubického kraje za těch patnáct let posunula velmi daleko a že patří mezi úspěšné firmy,“ dodává ještě ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

 (komerční článek)

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2018 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji