Pardubický kraj ví, jak spolupracovat s Poláky při mimořádných událostech

pk dolnoslezskeMemorandum o porozumění mezi Pardubickým krajem i Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje, na straně jedné a Dolnoslezským vojvodou i Dolnoslezským Krajským velitelem Státní požární ochrany ve Vratislavi, na straně druhé podepsali včera zástupci obou stran v polském lázeňském městě Kudowa Zdroj. Memorandum upravuje spolupráci a stanovuje pravidla pro vyžadování přeshraniční pomoci v případě katastrof, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí a vytváří formální platformu pro spolupráci, zajištění připravenosti a řešení mimořádných událostí v příhraničních oblastech Pardubického kraje a Dolnoslezského vojvodství.

Bude tak nastaven systém pro účinnější pomoc občanům Pardubického kraje, žijícím v příhraničních oblastech s Dolnoslezským vojvodstvím,“ říká hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Ta spolupráce už funguje řadu let, ale může se prohloubit a těším se, že se nyní třeba budeme setkávat i na společných cvičeních.“ Memorandum přispěje k zefektivnění vzájemné informovanosti o hrozících mimořádných událostech a umožní rovněž rozvíjet spolupráci v rámci projektů financovaných z prostředků Evropské unie. „Už nyní probíhá denní informační spojení s Wroclaví a připravujeme společný záchranný plán, který bychom mohli podepsat do poloviny příštího roku,“ uvedl Miroslav Kvasnička, ředitel HZS Pardubického kraje.

Předložené Memorandum vychází ze společného jednání hejtmanů Olomouckého, Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje s Dolnoslezským vojvodou a představiteli uvedených hasičských záchranných sborů krajů a Krajského velitelství požární ochrany ve Vratislavi, které se uskutečnilo dne 18. dubna 2013 v Náchodě. K Memorandu připojili své podpisy hejtman Pardubického kraje, ředitel Krajského úřadu Pardubického kraje a za Českou republiku – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, krajský ředitel na straně jedné a Dolnoslezský vojvoda a Dolnoslezský Krajský velitel Státní požární ochrany ve Vratislavi na straně druhé. I v Polsku je rozvoj turistiky podmíněn rozvojem potřebné infrastruktury V rámci návštěvy se hejtman Martin Netolický sešel i se starostou města Kudowa Zdroj Piotrem Maziarzem. „Hovořili jsme o zkušenostech s rozvojem turistického ruchu, který je na obou stranách hranic podmíněn zejména rozvojem infrastruktury, a to především v podobě kvalitních regionálních silnic,“ řekl hejtman. To potvrdil i Piotr Maziarz: „Tady jsou tři velká lákadla – lázně s nádhernou historickou architekturou, ale třeba i aquaparkem, oblíbené zimní středisko Zieleniec a v neposlední řadě Stolové hory, česky Hejšovina. Jezdí sem velké množství českých turistů a dobrá dostupnost je proto základem. Je dobře, že jsme mohli za přispění evropských fondů být napojeni na modernizovanou regionální silnici, která spojuje Náchod a Klodsko.“ Podobný příklad zmínil Martin Netolický z našeho kraje: „Stejným způsobem se nám podařilo modernizovat i silnici z Králík do Červeného Potoka.“ (pak)

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2018 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji