Sto požadavků krajů vůči vládě a rozpočtu. Hejtmani dnes jednali v Jihlavě

akcr jihlavaTéměř sto požadavků krajů na novou vládu a státní rozpočet pro rok 2018 definovala Rada Asociace krajů na svém sobotním jednání v Jihlavě. Mezi zásadní témata jednání patřila problematika zimní údržby silnic nižších tříd, státní příspěvek na rekonstrukce silnic nižších tříd, elektronické recepty nebo financování navýšení platů zaměstnanců veřejného sektoru.

Vzhledem k tomu, že požadavků je téměř sto, očekáváme zorganizování společného setkání s vládou brzy po jmenování prezidentem republiky. Znovu jsme se jednomyslně s kolegy shodli, že budeme od státu požadovat finanční prostředky na rekonstrukce silnic nižších tříd. Jednou z variant je pokračovat v získávání peněz ze Státního fondu dopravní infrastruktury, ale musí být každoročně garantovaný objem s přerozdělením dle délky silniční sítě. Chceme s vládou vytvořit systém, protože není možné, abychom opět na jaře, tedy se začátkem stavební sezony, neměli žádné informace, zda finance do krajů přijdou, či nikoliv. Druhou variantou, kterou jsme debatovali, je navýšení podílu na daních, což by krajům finance zajistilo zcela jistě,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Za velmi závažný problém považuji také nový systém zimní údržby na silnicích prvních tříd, který se při prvním větším sněžení ukázal jako nefungující. Proto jsem také tento bod na jednání navrhl projednat, jelikož mne zajímala zkušenost ostatních krajů. Poprosil jsem kolegy o podporu při jednáních s ředitelem ŘSD s tím, že jednotlivé krajské správy by se měly aktivně podílet na dispečinku zimní údržby, aby nedošlo k opakování situace z minulého týdne,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

 

Hejtmané debatovali také o financování navyšování platů v sociálních službách, školství, zdravotnictví či kultuře. „Budeme po vládě požadovat, aby v případě rozhodnutí o navýšení platů a mezd bylo toto účinné vždy se začátkem nového kalendářního roku a ne v průběhu, jak tomu bylo často doposud,“ sdělil Netolický, pro kterého je velmi důležitým tématem role krajů při čerpání evropských fondů po roce 2020. V této věci na podzim jednal mimo jiné s úředníky Evropské komise a velvyslanectví v Bruselu.

 

Mimo požadavky na vládu řešila Rada Asociace krajů ČR také problematiku zavedení elektronických receptů v českém zdravotnictví. „Elektronické recepty jako takové podporujeme, ale vnímáme technické obtíže, které jejich zavedení mnoha lékařům způsobuje. Navrhujeme proto, aby v půlročním až ročním přechodném období nebyl sankční mechanismus uplatňován vůbec nebo pouze na spodní stanovené hranici. Kolega Běhounek hovořil až o částce 20 miliard korun, které zavedení a fungování elektronického systému může do českého zdravotnictví přinést,“ řekl hejtman Martin Netolický. (pak)

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2018 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji