Ve druhém kole kotlíkových dotací uspokojí Zlínský kraj čtrnáct set žadatelů

kotelPřidělení kotlíkových dotací celkem 1 401 úspěšným žadatelům schválila Rada Zlínského kraje. Rozděleno mezi ně bude 154,6 milionu korun. Dotace jsou určeny na výměnu starých, nevyhovujících kotlů na pevná paliva za nové, nízkoemisní zdroje tepla v rodinných domech na území Zlínského kraje. Peníze na ně poskytla Evropská unie prostřednictvím Ministerstva životního prostředí, a to v rámci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II.

Rodinné domy patří v současnosti k největším znečišťovatelům ovzduší. Smyslem kotlíkových dotací je motivovat jejich majitele k tomu, aby přistoupili k výměně starých kotlů za ekologičtější způsoby vytápění, které povede ke snižování škodlivých emisí vypouštěných do ovzduší. Jsme proto velmi rádi, že ve Zlínském kraji je o tyto dotace mezi lidmi velký zájem, což není ve všech krajích samozřejmostí,“ uvedl radní Zlínského kraje Jan Pijáček, zodpovědný za řízení dotačních programů.

Již druhé kolo kotlíkových dotací vyhlásil Zlínský kraj vloni v září. Elektronický příjem žádostí spustil 25. října. Potvrdil se očekávaný velký zájem veřejnosti, kdy celkově přišlo 2 640 elektronických žádostí (za celkem 292,4 milionu korun). Žadatelé pak měli 10 dní na to, aby svoji žádost na krajský úřad dodali v listinné podobě. V této podobě bylo doručeno 1 735 žádostí (za celkem 189,7 milionu korun). Rozdíl je dán tím, že některé elektronické žádosti byly duplicitní a také tím, že někteří sice podali elektronickou žádost, ale listinnou už ne. Mezi žadateli byl největší zájem o kotle na biomasu, na druhém místě pak o kondenzační plynové kotle.

Všechny přijaté písemné žádosti zkontrolovali a vyhodnotili pověření pracovníci krajského úřadu. Pokud v nich zjistili formální nedostatky, byli žadatelé postupně vyzýváni, aby své žádosti doplnili. Celkem bylo k doplnění vyzváno 561 žadatelů. Podmínky nakonec splnilo 1 664 žádostí, z nichž bylo navrženo ke schválení 1 401. Pořadí žadatelů bylo stanoveno podle času, kdy úřad přijal jejich elektronickou přihlášku, a to s přesností na setiny vteřiny. Z celkového počtu podpořených projektů jich je nejvíce z okresu Vsetín (524), následují okresy Zlín (414), Uherské Hradiště (314) a Kroměříž (149).

Zbývajících 263 žádostí bylo zařazeno do tzv. „zásobníku projektů“ (tj. seznamu náhradních příjemců). Tyto žádosti budou v daném pořadí automaticky podpořeny v případě uvolnění dalších finančních prostředků v rámci programu. Žádosti zařazené do zásobníku projektů budou moci být podpořeny nejpozději do konce července 2019.

Vyhlášení třetího kola kotlíkových dotací se předběžně očekává v druhé polovině roku 2019, s předpokládanou alokací cca 140 milionů korun. (zlk)

 

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2019 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji