Doprava v Bohdanči by se měla zklidnit. Kraj chce převzít silnici I/36

BohdanecKamiony a nákladní auta, která projíždějí centrem lázeňského města a zatěžují jeho obyvatele i návštěvníky. To by se mělo v Lázních Bohdaneč brzy změnit. Zástupci Pardubického kraje jednali na Ministerstvu dopravy o dalším postupu v převzetí silnice I/36 do majetku kraje.

Na silnici I/36, která prochází Lázněmi Bohdaneč, je nutné zklidnit kamionovou dopravu. Protože se jedná o silnici I. třídy, není možné na ni zakázat vjezd nákladním autům. Nejjednodušším řešením je převést tuto silnici od státu do majetku kraje a udělat z ní silnici II. třídy. Na ní pak lze za určitých podmínek omezit tranzitní kamionovou dopravu,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš, který společně se zástupci Správy a údržby silnic Pardubického kraje (SÚS Pk) jednal na Ministerstvu dopravy o dalším postupu.

Pardubický kraj je připraven tento majetek převzít, ale s podmínkou, že stát uhradí případné náklady spojené s vypořádáním cizích pozemků pod silnicemi, nezbytnými stavebnětechnickými úpravami pro zklidnění dopravy. Převod silnice I/36 na nižší třídu a majetkový převod je možno zahájit okamžitě po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí mezi krajem a státem,“ řekl Kortyš.

S Ministerstvem dopravy jsme se dohodli, že ze strany SÚS Pk budou specifikovány požadavky, které je třeba na této silnici provést z důvodu bezpečnosti a zklidnění dopravy. Jedná se o specifikace technických opatření, jako jsou například vjezdové brány, osvětlení přechodů, dopravní značky a podobně. Tato opatření budou projednávána i se zástupci dotčených obcí,“ řekl Michal Kortyš s tím, že SÚS Pk podklady připraví a co nejdříve je ministerstvu zašle.

Novou skutečností je, že přípustná hladina hlukové zátěže nevyšla také ve dvou dalších obcích na trase a je otázkou, zda pomůže převod silnice na kraj a snížení tonáže projíždějících vozidel. Protihluková ochrana je nesmírně nákladná a těžko lze předpokládat, že s takovouto zátěží by Pardubický kraj bez dopadové studie dopravní zátěže a bez hlukové studie silnici převzal,“ doplnil Miroslav Němec, ředitel SÚS Pardubického kraje.

Na ministerstvu se hovořilo i o případném obchvatu. „Na jednání padla i otázka vybudování obchvatu kolem Lázní Bohdaneč, a to kvůli hlukovému zatížení, ale právě i z důvodu statutu lázeňského města,“ uzavřel Kortyš. (pak)

 

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2019 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji