Kraj opravuje za čtvrt miliardy most v Lysé

lysaS počátkem měsíce byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce frekventovaného mostu na silnici II/272, který nad železniční tratí spojuje dvě části Lysé nad Labem. Stavební práce budou trvat 19 měsíců a náklady na ně si vyžádají více než 276 milionů korun s DPH. S úplným uzavřením mostu se počítá od čtvrtka 15. dubna.

Technický stav mostu, po němž vede důležitá dopravní tepna města, se v poslední době rychle zhoršoval. Proto bylo nutné přistoupit k jeho rozsáhlé rekonstrukci. „Díky této investici, na níž kraj získal 228,3 milionu korun z evropských fondů, se podaří zachovat zatížitelnost mostu, bezpečnost i všechny stávající funkce a vazby s dalšími komunikacemi. Nové podpěry mostu by navíc měly vydržet i mimořádné zatížení, které může například způsobit náraz vlakové soupravy, v případě, že by vykolejila,“ říká radní pro oblast dopravy František Petrtýl.

Upozornil také, že souběžně s tím jsou již v Lysé nad Labem a jejím okolí v letošním roce připraveny k zahájení i další opravy. V červenci by měla být zahájena na silnici II/331 rekonstrukce křižovatky Dvorce, která bude probíhat zároveň s rekonstrukcí kanalizace ve městě. Podle předpokladu silničářů stavební práce potrvají po dobu dvou měsíců a skončit by měly na konci srpna. Na příští rok je pak na stejné komunikaci nachystána rekonstrukce křižovatky Litol. Zahájena by měla být na jaře 2019 a podle silničářů si stavební práce vyžádají tři měsíce. Předpokládá se, že by měly probíhat od dubna do června 2019. Poslední rekonstrukcí zdejších komunikací se pak stane akce s označením II/272 Lysá nad Labem, průtah, která si podle odhadu stávající projekční přípravy vyžádá náklady cca 28 milionů korun a bude probíhat též v průběhu roku 2019.

Pro všechny tyto dopravní akce, které přinesou obyvatelům Lysé nad Labem komplikace, jsou připravena dopravně inženýrská opatření, schválená silničním správním úřadem MěÚ Lysá nad Labem. Ta řeší objízdné trasy a zajišťují dostupnost škol a dalších důležitých míst pro život města. „Chápeme samozřejmě obavu obyvatel z přílišné kumulace stavebních akcí na dopravní infrastruktuře v okolí Lysé nad Labem. Na druhou stranu je ale potřeba si uvědomit, že každá stavba nutně vyvolá určitá omezení a většinou i zkomplikuje dopravní obslužnost daného území tím, že vyvolává objížďky. Jinak to ale bohužel udělat nelze. V této souvislosti také prosím občany o trpělivost. Vždyť po této nutné opravě budou mít na desítky let zajištěn bezproblémový provoz po moderní, rizikem nehrozící silniční síti,“ závěrem uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. (sck)

 

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2019 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji