Mezi evropské projekty zařadila rada tři dopravní stavby

skvoreckaRadní Středočeského kraje rozhodli o zařazení tří dalších dopravních staveb do zásobníku projektů spolufinancovaných z evropských prostředků. Náklady na tyto akce přesáhnou celkem 163 milionů korun. Jde o průtah v Úvalech, most v Nymburce a rekonstrukci silnice a mostů ve Velké Dobré – Novém Strašecí.

V případech silnice v Úvalech a úseku ve Velké Dobré – Novém Strašecí jde o velmi frekventované komunikace, které jsou značně poničené. Jejich rekonstrukce je už nezbytná, a to jak pro bezpečnost provozu, tak pro zvýšení komfortu obyvatel v okolí staveb. Silnice v Úvalech navíc nahrazuje vnější okruh Prahy a značně trpí kamionovou dopravou,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

V Nymburce se bude opravovat most, po kterém vede komunikace druhé třídy. „Konstrukce mostu je ve špatném technickém stavu, jeho oprava zlepší bezpečnost a plynulost silničního provozu ve frekventovaném úseku. Proto jsem rád, že jsme o další důležitý krok blíž ke zlepšení stávajícího stavu,“ uvedl náměstek hejtmanky Miloš Petera (ČSSD).

II/101 Úvaly, průtah, ulice Škvorecká - Jedná se o rekonstrukci části silnice II. třídy č. 101 v průtahu městem Úvaly. Silnice II/101 slouží jako vnější okruh Prahy, intenzita dopravy je zde tedy značná, navíc narůstá zatížení těžkou nákladní dopravou. Konstrukce nynější vozovky v daném úseku silnice je neúnosná, není řešeno ani její odvodnění. Dopravní prostor není jednoznačně vymezen, veřejná doprava má negativní vlivy na okolní zástavbu.

Úsek by se měl stavět v letech 2020-2022, přičemž předpokládané náklady přesahují 37 milionů korun. Cílem rekonstrukce je vyřešení špatného stavebně – technického stavu vozovky s důrazem na podstatné zlepšení bezpečnosti provozu, pohybu pěších, vytvoření zelených a odstavných ploch, zajištění odvodnění komunikace. Délka úseku je zhruba půl kilometru.

II/330, Nymburk – most ev. č. 330-003 - V tomto případě se jedná o rekonstrukci mostu na komunikaci II. třídy, který je nyní ve velmi špatném technickém stavu, především jeho nosná konstrukce. V nezastavěné části Nymburka se stávající most nahradí novým rámovým mostem z monolitického železobetonu s plošným založením. Šířka vozovky bude upravena na 7,5m (kategorie S 7,5/70). Součástí je rekonstrukce vozovky v nejnutnějším rozsahu pro plynulé napojení na stávající stav.

Stavební práce by měly probíhat v létech 2018 až 2019. Náklady na projekt se předpokládají ve výši 20,3 milionů korun.

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - V současné době je tato silnice II. třídy v nevyhovujícím stavu, přitom se významnou měrou podílí na zajištění dobré dopravní obslužnosti v řešené oblasti. Délka rekonstruované silnice je 15,3 kilometru a její součástí jsou i čtyři mosty. V rámci stavby je také řešeno parkování vozidel podél silnice II/606.

Akce proběhne v období od roku 2018 do roku 2021. Projekt, který je zařazen v zásobníku projektů spolufinancovaných EU/EHP a národních zdrojů, vyjde celkem na 106 milionů korun. (sck)

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2019 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji