Na životní prostředí dostanou obce na severu Moravy miliony

kanalizace stavbaObce mohou požádat o dotace v oblasti životního prostředí. Moravskoslezský kraj tak navazuje na podporu zkvalitňování nakládání s odpady, ale také na řešení nakládání s vodami. Peníze půjdou i na výstavbu vodohospodářské infrastruktury. Celkově kraj přerozdělí 27 milionů korun.

Obce v kraji mohou získat až 200 tisícový příspěvek na zpracování studie o optimalizaci nakládání s odpady. „Chceme tímto způsobem obcím pomoci připravit se na zákaz skládkování, který začne platit v roce 2024. Studie mají navrhnout řešení, jak zajistit efektivnější využití odpadů a tím pádem i snížení množství komunálního odpadu. Tyto studie pak obce využijí při přípravě konkrétních investičních projektů a také v žádostech o podporu ze strany státu nebo taky Evropské unie,“ řekla náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová a dodala, že o tyto dotace mohou obce žádat od 2. ledna do 1. března 2019.

Cílem dalšího dotačního titulu je obcím pomoci nalézt optimální variantu řešení způsobu nakládání se srážkovými a odpadními vodami. „Obce už od loňského roku podporujeme v posuzování, zda je pro danou obec vhodné vybudovat čistírnu odpadních vod jednu centrální nebo několik lokálních, zda je určitá oblast vhodná k zasakování odpadních nebo srážkových vod nebo jak nejlépe se srážkami nakládat. Je to jednoduše cesta, jak chceme pomoci řešit problém sucha, se kterým se v poslední době musíme potýkat,“ řekla náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová. Až o 400 tisíc korun na studie nakládání s vodami mohou obce žádat od 3. prosince 2018 do 11. ledna 2019.

Až o 5 milionů mohou zažádat menší obce na drobné vodohospodářské akce. Krajský příspěvek mohou využít na výstavbu a rekonstrukce kanalizací, čistíren odpadních vod, vodovodních sítí a úpraven pitné vody. Žádosti o tyto dotace obce mohou podávat od 3. prosince 2018 do 11. ledna 2019. (msk)

 

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2019 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji