Bezpečný Středočeský kraj zabodoval

mapa kriminalityStředočeši slaví úspěch s bezpečností v kraji. Projekt Bezpečný Středočeský kraj uspěl v národním kole soutěže o Evropské ceny prevence kriminality za rok 2018. Umístil se na prvním místě a zúčastní se evropského finále ve Vídni.

Na projektu spolupracuje Krajské ředitelství policie Středočeského kraje s krajským úřadem. Cílem je snížit kriminalitu v regionu, zejména se zaměřujeme na nejrizikovější místa. Jde o soubor opatření, která zahrnují zlepšení výměny informací, mapování kriminality, krizové řízení, prevenci a podobně,“ uvádí vedoucí oddělení prevence kriminality Krajského úřadu Středočeského kraje Milan Fára. Projekt Bezpečný Středočeský kraj vznikl v roce 2014 na základě několika samostatných projektů, mezi které patřily například projekty Bezpečný Kolín, Bezpečný Benešov či Bezpečná Příbram. Zmíněné projekty vznikly na základě dlouhodobých zkušeností, ze kterých vyplynulo, že možnosti policie při řešení problémů souvisejících s trestnou činností jsou sice rozsáhlé, ale do značné míry omezené a pokud má být snižování kriminality opravdu účinné, je potřeba úzká spolupráce všech subjektů, které v uvedené oblasti působí. „Policie pracuje z velké části zejména s událostmi – trestnými činy, které již byly spáchány a pro trvalé zlepšení situace v oblasti bezpečnostní a veřejného pořádku je nutné predikovat události – trestné činy, které mohou být spáchány v budoucnu, k čemuž slouží mapy kriminality, které jsou nedílnou součástí projektu,“ vysvětluje Milan Fára.

Systematická spolupráce mezi policií a dalšími subjekty, které disponují potřebnými informacemi, které se mohou podílet na vzniku kriminality, výrazně zefektivňuje přijatá preventivní opatření ke snižování kriminality. Cílem projektu je nastavit institucionální spolupráci všech zainteresovaných subjektů, vedle Policie ČR, tak i městské policie, zástupců samospráv, sociálních pracovníků, pracovníků úřadu práce, PMS škol a neziskových organizací, tak aby probíhala koordinovaně a efektivně a nebyla založena pouze na dobrých neformálních vztazích.

Projekt Bezpečný Středočeský kraj se skládá z několika částí, a to především projektů Bezpečné město (obec), webových stránek Bezpečný Středočeský kraj, vzdělávacích a informačních akcí, zapojení veřejnosti prostřednictvím facebooku apod. Projekt Bezpečné město (obec) je aktuálně rozšířen do více než 35 lokalit ve Středočeském kraji.

Projekt, jak vysvětluje Milan Fára, přispívá ke snižování kriminality a zvyšovaní pocitu bezpečí několika dílčími aktivitami. Jednak je to koordinováním sdílením informací, které mají vliv na kriminalitu v daném regionu. Policie na základě těchto informací ve spojitosti s mapami kriminality přijímá efektivní opatření k předcházení trestné činnosti, a to ve spolupráci se všemi dalšími zainteresovanými subjekty. Jana Bartošová

 

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2019 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji