Víc peněz na památky

Kunětická hora2Region Pardubic a Hradce Králové získá do roku 2023 na podporu svých památek z prostředků Evropské unie v rámci integrované teritoriální investice (ITI) o 200 milionů korun více, než plánoval. Celkem by tak Hradecko-pardubická aglomerace měla na projekty, vedoucí k zefektivnění prezentace a posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví, získat téměř miliardu korun.

 

Před několika dny jsme dostali rozhodnutí monitorovacího výboru IROP, kterým vyhověl naší žádosti a alokaci pro památky, muzea a depozitáře o 200 milionů korun navýšil. Naše aglomerace tak má rezervováno na tuto oblast zhruba 854 milionů korun,“ uvedl náměstek primátora Jan Řehounek, zodpovědný v tomto volebním období za dotační politiku města. „V současné době máme řídícím výborem schváleny čtyři projekty, tři pro Pardubice, jeden pro Hradec Králové. Celková podpora z EU je u nich 197,75 milionů korun,“ dodal Řehounek.

Ještě letos by tak s podporou EU měla začít výstavba depozitáře Východočeského muzea v Ohrazenicích v Pardubicích, opravy Příhrádku a práce na zvýšení ochrany fondu a řešení ukládání a zálohování digitálních dokumentů Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. V roce 2018 bude zahájena dostavba Kunětické Hory.

V našem zásobníku máme v současné době dalších deset projektů, z pardubických například rekonstrukci památníku Zámeček, který bude realizovat město Pardubice, revitalizaci památkově chráněné budovy Automatických mlýnů, nebo pardubického Zámku. Evropské dotace by ale měly pomoci také při rekonstrukci pevnosti Josefov či královéhradeckých Gayerových kasáren a dalších památek v naší aglomeraci,“ řekl náměstek Řehounek.

V září vypíšeme výzvu pro památky, kde bude objem dotací 100 milionů korun, v prosinci pak další v objemu 180 milionů korun. S vyčerpáním alokovaných peněz by aglomerace neměla mít problém, v zásobníku jsou projekty ucházející se o dotace ve výši téměř tři čtvrtě miliardy korun. Vše nyní záleží na dobré přípravě investorů,“ konstatoval manažer ITI Hradecko-pardubické aglomerace Miroslav Janovský.

Hradecko-pardubická aglomerace má díky své strategii u pěti operačních programů (Integrovaný regionální operační program, Operační program Doprava, Operační program Životní prostředí, Operační program Věda, výzkum a vzdělávání, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) nyní rezervovanou částku v minimální výši 3,6miliardy korun. Vyčerpat ji musí do konce roku 2023. Prioritami jsou pro aglomeraci vedle kultury také vzdělávání a doprava. Právě pro tuto oblast žádá zvýšení alokace o dalších 50 milionů korun. (mmp)

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2018 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji