Kampa vzpomíná na povodně

Vernisaz povodne 4Až do 30. září je na Kampě volně přístupná výstava fotografií, která připomíná srpnovou povodeň 2002 v Praze. Slavnostní vernisáže výstavy se ve středu 16. srpna zúčastnila primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová, pražský radní Libor Hadrava, zástupce městské části Praha 1 a další hosté, mezi nimiž byla i řada pamětníků.

 

Velkoformátové fotografie zachycují okamžiky ze dnů, kdy Vltava kulminovala - kdy se Kampa, Karlín, Libeň, zoologická zahrada, Chuchle a další místa ocitla pod vodou. I ze dnů, kdy velká voda ustoupila a objevily se bahnem a nejrůznějšími předměty zanesené ulice a parky i domy, z nichž některé sílu povodně nevydržely…

Praha se s následky velké vody velmi dobře vyrovnala, ovšem za vynaložení obrovských finančních částek. Další velké náklady si vyžádalo vybudování rozsáhlého systému protipovodňových zábran, jehož funkčnost každoročními cvičeními důkladně prověřujeme. A že se jednalo o tu nejlepší investici, se ukázalo v roce 2013, kdy rychlá a koordinovaná stavba protipovodňových bariér zabránila tomu, aby se historie z roku 2002 opakovala,“ řekla mimo jiné při vernisáži primátorka Adriana Krnáčová.

Povodně před patnácti lety jsem zažil na vlastní kůži. Měl jsem možnost vidět, jak vám v několika vteřinách, voda vezme všechno, co jste předtím dlouhá léta budovali. A jak málo stačí, aby vás připravila i o blízkého člověka. Pro Prahu tato povodeň znamenala jednu z největších živelných pohrom v celé její historii. Ihned po povodni proto začal magistrát v ohrožených oblastech zásadně rozšiřovat protipovodňová opatření. Zabránit Vltavě a Berounce v tom, aby se při povodni vylily mimo koryto, mají v centrálních částech Prahy a na křižovatkách s komunikacemi zejména mobilní protipovodňové bariéry, v ostatních úsecích i stálé protipovodňové zemní hráze, železobetonové stěny a suché poldry,“ uvedl radní Libor Hadrava.

Povodeň, která Prahu v srpnu roku 2002 postihla, byla svým rozsahem, průtokem a důsledky nejničivější povodní v novodobé historii a způsobila na majetku města škody za téměř 30 miliard korun. Na území hlavního města naštěstí nedošlo v přímé souvislosti s povodní ke ztrátám na životech. (mhmp)

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2018 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji