NKÚ kritizuje projekt meziobecní spolupráce, Svaz měst a obcí ČR se ohradil

vesnicePodpora rozvoje vzájemné spolupráce obcí a rozvoje místních partnerství v letech 2010 až 2016 se dostala do hledáčku Nejvyššího kontrolního úřadu. Ten prověřoval, jak ministerstva řidila rozdělování dotací a jak Svaz měst a obcí a Sdružení místních samospráv dodržovaly podmínky spojené se získáním podpory.  NKÚ přitom nalezl nedostatky. "Svaz měst a obcí předložil projekt meziobecní spolupráce a jeho potřebu zdůvodnil jen tím, že myšlenka spolupráce mezi obcemi je podporována z řad členských obcí. Konkrétní zájem o projekt ze strany obcí ale svaz nedoložil," konstatuje ve své zprávě. Proti závěrům NKÚ se ale Svaz měst a obcí ČR ohradil: "Svaz měst a obcí ČR respektuje nezávislé kontrolní organizace, nemůže se však ztotožnit s mnohoznačnými tvrzeními, kdy často záleží pouze na úhlu pohledu.

 Zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu konstatuje, že "jedním z hlavních důvodů pro jeho (projekt meziobecní spolupráce - pozn. red.) schválení bylo zlepšení čerpání evropských peněz v době končícího programového období 2007 až 2013. U druhého projektu předložilo Sdružení místních samospráv analýzu potřebnosti, která však nebyla dostatečně objektivní – vycházela například z odpovědí malého počtu obcí a obce v jejím rámci nemohly navrhnout vlastní témata a potřeby. Přesto MV tento projekt schválilo k podpoře, šlo na něj 25 milionů korun. Oba projekty také byly podobně zaměřené a jak Svaz měst a obcí, tak i Sdružení místních samospráv vytvářely v řadě případů strategie a metodiky pro stejné území. Na projektech také v některých případech pracovali stejní lidé, což se promítlo do výsledné podoby některých dokumentů. U vybraného vzorku 20 strategií kontroloři našli v devíti z nich shodné části textů a další shodné prvky". Úřad dále konstatuje, že u výstupů, které v rámci projektů vznikly, se ukázalo, že šlo spíše o analýzy a nový nebo inovativní přístup k již existující spolupráci obcí z nich nevyplynul. "O možném budoucím pokroku ve vzájemné spolupráci obcí žádným způsobem nevypovídají," tvrdí zpráva NKÚ.

Závěrům kontrolního úřadu ale oponuje Svaz měst a obcí ČR. Podle něj je logické, že se projekty svazu a Sdružení místních samospráv ČR doplňují, protože územní partneři spolupracují. "Fakt, že i z dotazníků NKÚ vyplývá, že po ukončení projektu nadpoloviční část obcí využívá projektové výstupy, lze považovat za úspěch," prohlašuje ve své reakci Svaz měst a obcí ČR. "Výstupy projektu využívají nejen obce a jejich dobrovolné svazky, projevily se například ve vládou schváleném dokumentu k harmonizaci administrativního členění státu, který je součástí Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020. Legislativní návrhy z projektu se dále rozpracovávají, a to včetně systémového uchopení dobrovolných svazků obcí v rámci výkonu veřejné správy. Z výstupů vychází i navazující projekt Centra společných služeb, do kterého je zapojeno 83 dobrovolných svazků obcí, tvořených z 1 672 obcí, kde se realizuje 1 327 projektů meziobecní spolupráce." (red)

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2020 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji