Výstavba nového zdroje v Dukovanech je pro ČR klíčová, říká Kraj Vysočina

je dukovany wikiRada Kraje Vysočina využila své pravomoci a připojí své stanovisko k dokumentu posuzování vlivů na životní prostředí záměru výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukonany (EIA). Výstavba nového jaderného zdroje je krajskou samosprávou vnímána jako klíčová pro udržení energetické soběstačnosti ČR, konkurenceschopnosti jejího hospodářství, z geopolitického hlediska je zásadní pro snížení hospodářské a politické závislosti na okolních i vzdálenějších zemích, z regionálního hlediska zásadně ovlivňuje hospodářské parametry území, zaměstnanost, vzdělanost a sociální strukturu obyvatelstva Kraje Vysočina.

„Je třeba myslet na to, že České republice docházejí zásoby uhlí. Zbytek je škoda pálit v elektrárnách. Potřebujeme jej pro teplárenství, neboť teplo se nedá na dálku dopravovat bez enormních ztrát, a také pro chemický průmysl. I naše země musí plnit své závazky týkající se snižování emisí oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů. Také se obecně počítá s rozvojem elektromobility, aby byl vzduch ve městech čistší. Bez udržení a dalšího rozvoje jaderné energetiky tyto problémy nevyřešíme, tzv. obnovitelné zdroje v podmínkách střední Evropy nemají dostatečný potenciál ani stabilitu produkce. Jaderná energetika je při zodpovědném provozování bezpečná a nezatěžuje nepřiměřeně životní prostředí, na rozdíl od uhelných i plynových elektráren. Předpokládám, že i tyto faktory budou při komplexním posuzování vlivů projektu na životní prostředí brány v úvahu,“ uvádí ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.

Krajská rada vydala usnesení, ve kterém konstatuje, že kraj považuje nový zdroj elektrické energie v Dukovanech za zařízení bezpečné z hlediska prevence havárií, šetrný k životnímu prostředí, nezbytný z hlediska výrobních kapacit a potřeby pokrytí budoucí spotřeby elektrické energie. Podle rady má pozitivní vliv na energetickou soběstačnost, energetickou bezpečnost ČR a je významným hospodářským přínosem pro republiku. V usnesení vedení kraje dále konstatuje, že bere na vědomí v dokumentaci EIA navržená opatření k prevenci, vyloučení a snížení negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2020 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji