Práce pokračují, kostelík sv. Mikuláše v Hradci se má otevřít v polovině roku

Kostelik svPráce na obnově kostela sv. Mikuláše v hradeckých Jiráskových sadech se přesunuly do restaurátorského ateliéru. Soubor uměleckých malířských, řezbářských a umělecko-řemeslných polychromovaných prvků z interiéru kostela ze 17. století prošel důkladným restaurátorským průzkumem, po kterém bude následovat jejich samotné restaurování. Oprava dřevěného kostelíka za necelých 19 milionů korun začala v roce 2016 a je financovaná z rozpočtu města Hradce Králové. Památka by se měla veřejnosti znovu otevřít v polovině tohoto roku.

Malby byly v restaurátorské dílně nedaleko Brna nejprve nedestruktivně prozkoumány v přirozeném rozptýleném denním světle lidským okem, za použití lupy, mikroskopu či fotografie a v bočním světle zvýrazňujícím reliéf malby. Ultrafialové světlo pak restaurátorům pomohlo odhalit biologické napadení a doplňky a přemalby. Metoda infračervené reflektografie zobrazuje podkladní kresby či malby, díky snímkování v rentgenovém záření tak mohou odborníci nahlížet až do struktury malby i podložky,“ zmiňuje použité metody průzkumu vedoucí odboru památkové péče magistrátu města Jan Falta.

Průzkumy odhalily jak technický stav maleb a použité materiály, tak i rozsah přemaleb a doplňků. Na ikonách bylo prokázáno použití tempery i olejových barev, zlacení pravým zlatem, místy se zelenou lazurou, i stříbření stříbrem. Koncepce restaurování bude vycházet z prokázaného rozsahu a stavu originální malby pod přemalbami a bude respektovat použitou techniku a výtvarnou jednotu originálu, tak aby historické a výtvarné hodnoty byly zachovány.

Otázkou, která patrně nebude nikdy jednoznačně zodpovězena ani při použití moderních metod zkoumání, je skutečný rozsah odborných a uměleckých malířských prací a oprav, které v roce 1935 prováděl profesor Bohumil Lizner. Ty si objednal tehdejší Městský úřad v Hradci Králové s cílem je »učinit skutečně umělecky s plným zřetelem k zachování starého stylu, aby dojem byl jednotný a obrazy plně zhodnoceny i zachovány«. I s tímto tajemstvím se restaurátoři budou muset vypořádat,“ dodává Jan Falta.

Celková rekonstrukce dřevěného kostela svatého Mikuláše z počátku 17. století začala v roce 2016 a zahrnuje jeho kompletní revitalizaci, při níž se uplatňují jak klasické řemeslné postupy, tak i šetrné moderní metody. Objekt prošel termosanací, která konstrukci zbavila dřevokazného hmyzu, následně přišli na řadu pokrývači a vyměnili staré šindele opláštění za nové. Souběžně dochází k restaurování maleb a movitého inventáře, kostel dostane i moderní zařízení, které v něm udrží stabilní teplotu a vlhkost, a nově je chráněn speciálním protipožárním systémem. Celkovou obnovu kostela za bezmála 19 milionů korun financuje město Hradec Králové. Veřejnost by mohla do kompletně opravené památky zavítat v polovině letošního roku. (mmhk)

 

Královehradecký kraj

logo colour CMYK

Hejtman:  Jiří Štěpán (ČSSD)
Krajské město: Hradec Králové
Rozloha: 4756 km2
Počet obyvatel: 560830
Hustota zalidnění: 118 obyvatel/km2
NUTS: Severovýchod
Radní: Martin Červíček (ODS), Martina Berdychová (Starostové a Východočeši), Aleš Cabicar (TOP 09), Vladimír Derner (KDU-ČSL), Rudolf Cogan (Starostové a Východočeši), Pavel Hečko (ČSSD), Karel Klíma (KDU-ČSL), Václav Řehoř (ODS)
Koalice: ČSSD a KSČM
Počet obcí s rozšířenou působností: 15
Počet členů rady: 9
Počet členů zastupitelstva: 45

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2019 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji