Čunek: odškodněte vlastníky lesů!

 MES4352Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek zaslal Vládě ČR svůj návrh k vyrovnání majetkoprávních vztahů v areálu bývalého muničního skladu u Vrbětic. Pro vlastníky dotčených pozemků jsou smluvní stranou Vojenské lesy a statky ČR ve spolupráci s Lesy ČR. Do vlády jde návrh, aby vlastníci lesů ve vrbětickém areálu dostali 60 procent z odhadní ceny lesů před výbuchem. Po vyčištění areálu od munice, což může trvat několik let, pak bude vyčíslen odhad a vlastníkům buď bude cena doplacena, nebo naopak část peněz vrátí. Proto hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek navrhl vládě jiný způsob vyrovnání, který je spravedlivý a rychlý.

 

Považuji za naprosto nesmyslné, nelogické ba dokonce nemravné, aby vlastník dostal menší cenu, než byla hodnota jeho majetku před výbuchem. Když uvážíme, o jaké celkové náklady státu jde, považuji takové úvahy za zcela zcestné,“ říká hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a apeluje na vládu, aby jednala jinak. Vychází z toho, že pokud jsou odečteny od průměrného hospodářského výsledku v lesích průměrné náklady na správu, je dosaženo výnosu z jednoho kubíku cca 500 – 700 korun. Plánovaná těžba z 1 ha se předpokládá v rozsahu šest až devět kubíků. V průměru se jedná o výnos cca 5000 korun na 1 ha. Vzhledem k tomu, že varianta odkupu se týká cca 134 ha, představuje ztráta vlastníků částku 670 tisíc korun za rok. Do dnešního dne se tedy jedná o částku cca dva miliony korun, což je částka, kterou by vlastníci požadovali při soudních sporech se státem. Pokud dojde k odkupu v průměrných cenách v této lokalitě, jedná se o částku cca 160 tisíc Kč/ha, tj. za 134 ha, což je cca 21 milion korun. „Uvážíme-li, kolik komplikací neřešení tohoto problému přináší jednotlivým vlastníkům, kolik představují celkové náklady na dlouhé řešení tohoto problému za vypracovávání odhadů, včetně času desítek lidí, kteří se tím musí zabývat, jedná se pro stát o marginální částku,“ pokračuje hejtman Čunek.

Zlínský kraj navrhuje, aby se stanovila cena majetku před výbuchem, ta byla zvýšena o zhodnocení lesa přírůstkem za dobu od výbuchu do uzavření kupních smluv a tato cena byla majitelům neprodleně vyplacena. Tento postup považuje kraj za jediné rozumné a pro všechny nejméně zatěžující řešení. Co se týká vlastníků, kteří požadují směnu, tam se pochopitelně jedná pouze o rychlost, a pokud bude vlastník směňovat stejný majetek, žádné náhrady nepřipadají v úvahu.

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2022 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji