Hejtman Netolický: zvažme zrušení SFDI

 MES9694V souvislosti s vyjádřením ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyňka Hořelici, že bude po třech letech ukončen program poskytování dotací krajům na opravy silnic druhých a třetích tříd, které jsou v krajském majetku, navrhuje hejtman Pardubického kraje Martin Netolický zvážit zrušení tohoto fondu a převedení jeho činností pod některé z ministerstev. Jedním z důvodů jsou provozní náklady na chod SFDI, které ročně činí 500 milionů korun, ale také dlouhodobá nesystematičnost poskytování dotací na modernizaci podfinancované silniční sítě, která byla státem do majetku krajů převedena.

 

Pokud stát není dlouhodobě schopen prostřednictvím SFDI, který zřídil pro obnovování infrastruktury v železniční a silniční dopravě, vnímat, že silniční síť v České republice je jeden celek bez ohledu na vlastníka, je nutné přistoupit k systémovému řešení. Pevně věřím, že názor, který zazněl na konferenci v Luhačovicích, je v tuto chvíli pouze názorem ředitele SFDI. Očekávám, že nová vláda, ať už bude v jakémkoliv složení, najde finanční prostředky pro kraje tak, aby běžná obnova silniční infrastruktury mohla být nadále prováděna. Domnívám se, že i přes několikaleté snahy upozorňovat na stav zanedbané silniční sítě silnic II. a III. třídy, které stát na kraje převedl před více než 15 lety, je zde stále obrovský investiční dluh. Ptám se proto, zda fond, který má mimo své další role přispívat na rozvoj dopravní infrastruktury v regionech, má vůbec existovat. Řešením situace je z mého pohledu jednoznačně podíl krajů na inkasu spotřebních daní zejména z minerálních olejů, tedy paliv a maziv, který by zajistil běžnou obnovu silniční sítě, na kterou jsme zvyklí v západních evropských zemích,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Není vůbec lehké každý týden přijímat několik žádostí od starostů obcí na opravy a rekonstrukce silnic v momentě, kdy se stát tváří, že se ho regionální komunikace vůbec netýkají a kraje naopak se musí dožadovat pochopení. Rozhodně není příjemné být v každoroční pozici žebráka, který na kolenou prosí, aby velký mocipán rozhodl o relativně malých prostředcích na obnovu silnic, když ve skutečnosti jde o veřejné statky, o které máme povinnost jako veřejná správa pečovat, jelikož se jedná o zajištění služeb pro občany. Stát si musí uvědomit, že silnice nejsou Netolického, Čunka nebo Půty ale všech občanů České republiky. Má proto povinnost se postarat o jejich obnovu,“ sdělil hejtman Netolický.

PRAVOMOCI SFDI POD MINISTERSTVO

Uvědomuji si samozřejmě, že Státní fond dopravní infrastruktury plní celou řadu jiných funkcí, nicméně je to z mého pohledu pouze záležitost změny organizační struktury. Vše lze vyřešit s možná menším administrativním aparátem, ale zároveň mnohem větším porozuměním aktuální situaci v dopravní infrastruktuře v České republice,“ řekl hejtman Netolický s tím, že roční provozní náklady Státního fondu dopravní infrastruktury činí 500 milionů korun. „Jsem přesvědčený, že stejnou činnost za mnohem nižších výdajů by zvládl některý odbor na Ministerstvu dopravy či Ministerstvu financí. Pro srovnání je tato částka dvojnásobkem toho, co náš kraj od fondu ročně získával na opravy 3100 kilometrů silnic nižších tříd. Jsem proto přesvědčený, že tyto prostředky by bylo možné vynaložit lépe,“ dodal hejtman Martin Netolický. (pak)

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2022 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji