Most ve Valech z poválečných let zmizel, nahradí ho most nový

 

most valy vizualizace 640x288Obce Valy a Mělice už od konce druhé světové války spojoval malý, nenápadný most přes Labe. Postaven tu byl původně jako mostní provizorium, které tu vydrželo až do srpna roku 2019. Právě tehdy totiž začali stavbaři s jeho bouráním a s výstavbou mostu nového. Na projektu spolupracuje Ředitelství vodních cest ČR s Pardubický krajem.

Železnou konstrukci původního mostu tu postavila už v roce 1947 americká armáda. A právě tuto provizorní mostní konstrukce Bailey Bridge o pěti polích využívá i současný most postavený v roce 1986. Nyní už ale nevyhovuje technickým stavem, ale ani možnostem lodní dopravy na Labi. Podle dřívějších slov ředitele Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslava Němce se tak dva investoři spojili s cílem počítat i se splavněním Labe až do Pardubic. „Rozhodli jsme se, že k modernizaci přistoupíme už s výhledem do budoucnosti. Tzn. že pokud máme most opravit, tak ať už je připravený na splavnění Labe a má potřebný průplavní profil,“ vysvětluje Miroslav Němec.

Most bude také odolnější proti „velké vodě“ a zajistí lepší dosažitelnost obcí nejen veřejnou dopravou, ale i integrovaným záchranným systémem. Dokončen by měl být v červnu 2020. Výše investice je přibližně 252 milionů korun, ze 77% ji hradí Státní fond dopravní infrastruktury. Zbývající náklady jdou za Pardubickým krajem, který jako stavebník zastupuje jeho příspěvková organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje.

Mostní konstrukce bude sloužit dál

S rozebíráním starého mostu dělníci začali v polovině srpna. A přestože zrezivělý most a čepy jim práci komplikují, postupně odstraňují a z místa odvážejí přibližně tři metry dlouhá pole železné konstrukce. Hotovo by mělo být do dvou týdnů. Konstrukce ale ve šrotu neskončí. Současné mostní provizorium přejde do majetku Pardubického kraje, který je po řádné kontrole čepů a spojovacích dílů bude nadále využívat. „Budeme ho využívat jako mostní provizorium na krátké období při modernizacích a opravách mostů v majetku kraje. Bohužel takových mostů máme několik. Využití této konstrukce nám může náklady na jejich opravu výrazně zlevnit,“ dodal Miroslav Němec.

Lávka pro pěší nahradila přívoz

Ještě před uzavřením a bouráním původního mostu tu vyrostla lávka pro pěší a cyklisty. Investoři tu původně počítali s přívozem, ale ten by neumožnil propojení obou břehů ve večerních a nočních hodinách. Lávka je v provozu 24 hodin denně, je bezbariérová a osvětlená. Obyvatelé Mělic tak stále mají spojení na autobusovou i vlakovou zastávku ve Valech.

Nový most bez pilířů

Jakmile skončí demontáž mostu, začne se s výstavbou mostu nového. Půjde o ocelovou konstrukci s obloukem přes hlavní pole. Nosná konstrukce bude o pěti polích s celkovou délkou přibližně 190 metrů. Normální zatížitelnost mostu bude 22 tun, výhradní 40 tun. Dvouproudá komunikace bude z obou stran doplněna chodníky pro pěší a cyklisty. Most budou dělníci sestavovat po částech na břehu u Mělic a postupně přes řeku vysouvat. Po jeho dokončení nebude v korytu řeky žádný pilíř, který by ohrožoval lodní dopravu nebo zvyšoval riziko povodní.

PR

lista sus kompletnísluzby

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2022 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji