Královéhradecká radnice odpouští nájmy v městských prostorách

magistrat hradecOdpuštění nájmu podnikatelům, kteří sídlí v městských prostorách a museli v době nouzového stavu uzavřít své obchody a restaurace, dnes na svém mimořádném zasedání schválila rada města. Vedení hradecké radnice toto rozhodnutí přijalo v rámci balíčku „Antivirus“, jehož součástí jsou další opatření, kterými chce obyvatelům, podnikatelům či kulturním organizacím v Hradci Králové snížit dopady způsobené nouzovým stavem.

Každý v dnešní době pomáhá jak může a město Hradec Králové se přirozeně připojí svými možnostmi. Odpuštění nájmů a vybraných poplatků je to první, čím můžeme co nejrychleji obyvatelům města a podnikatelům v našem městě jejich situaci ulehčit. Samozřejmě se to bude týkat těch, kteří museli své provozy uzavřít a po dobu platnosti vládních opatření,“ říká Alexandr Hrabálek, primátor města Hradec Králové. „Součástí programu Antivirus je celá řada opatření z oblasti rozpočtu města, poplatků, sociálních věcí, školství, kultury či zaměstnanosti. Předpokládáme, že jej budeme průběžně doplňovat o další nástroje, kterými chceme snížit negativní dopady současné situace v našem městě,“ dodává primátor.

Nájmy za užívání městských nemovitostí jsou plně v kompetenci rady města, jejich prominutí v uvedených případech je tedy platné od dnešního dne. Některá další opatření bude muset schvalovat zastupitelstvo. Rada města tak dnes zastupitelům doporučila prominout poplatky za užívání veřejného prostranství pro podnikatelské i nepodnikatelské účely po celý letošní rok, tedy zábory pro stavby, předzahrádky, kulturní, sportovní a další akce. „Dále na nejbližším zasedání zastupitelstva chceme v rámci finančního vypořádání roku 2019 schválit vytvoření finanční rezervy ve výši 150 milionů korun, která by sloužila k překonání tohoto krizového období,“ uvedla Monika Štayrová, náměstkyně primátora pro oblast ekonomiky, dotací a kultury. Město bude nadále podporovat sociální služby a sportovní činnosti dětí a mládeže a v souvislosti a zároveň budou učiněna opatření směřující ke stabilizaci zaměstnanosti v rámci magistrátu města a městských organizací. „Zastupitelům předložíme návrhy, které budou směřovat k zajištění finanční stability městských kulturních organizací a společností, kterých se současná situace výrazně dotkla s ohledem na tržby ze vstupného. To se samozřejmě bude týkat i dalších společností, jako je dopravní podnik či správa nemovitostí,“ doplňuje náměstkyně Štayrová.

Součástí programu Antivirus jsou již včerejší rozhodnutí ředitelů městských školských zařízení prominout po dobu nouzového stavu platby za školkovné a za školní družinu. Toto opatření dnes vedení města rozšířilo o odpuštění plateb v dubnu a v květnu za využití městských jeslí. „Město je zřizovatelem jeslí Orlická v Hradci Králové. S ohledem na finanční úlevy, které byly poskytnuty rodičům dětí ze základních a mateřských škol, jsme se rozhodli zajistit odpuštění poplatků i v tomto případě. Poplatek za jesličky se skládá ze tří částí, a to paušální částky dva a půl tisíce korun, pro obyvatele jsou to dva tisíce korun, dále pak denního poplatku padesát korun a stravné ve výši stravovací jednotky. To vše bude za měsíce duben a květen odpuštěno. Považuji to za vstřícný krok všem rodinám s dětmi, které vzhledem k situaci upřednostnili péči o děti v domácím prostředí,“ sděluje Martin Hanousek, náměstek primátora pro oblast sociálních věcí.

Doporučení radních v rámci programu Antivirus budou zastupitelé projednávat na svém nejbližším zasedání. Jeho konání je v současnosti plánované na 20. dubna, s ohledem na případné prodloužení platnosti vybraných vládních opatření se však tento termín může posunout. (mmhk)

 

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2024 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji