Krajská ekonomická rada hodnotila rozvoj kraje v evropském kontextu

 

zlinsky kraj logoNa aktuální ekonomický vývoj v Evropské unii, v České republice a ve Zlínském kraji i na možnosti získání evropských dotací na rozvojové projekty v příštích letech bylo zaměřeno jednání Krajské ekonomické rady Východní Moravy, které v tomto týdnu svolal její předseda, statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Jaroslav Drozd.

 

„Jako host vystoupil Petr Zahradník, ekonomický konzultant a analytik, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru, který přednesl svůj pohled na ekonomickou výkonnost Zlínského kraje a možnosti jeho růstu. Je optimistické, že z pohledu tohoto makroekonoma má Zlínský kraj velkou pravděpodobnost obnovení hospodářského růstu už i vzhledem k tomu, že v době nejhlubšího krizového propadu došlo ve Zlínském kraji k menšímu poklesu ekonomiky, než v jiných regionech Evropské unie i České republiky,“ řekl statutární náměstek hejtmana Jaroslav Drozd.

„Podle Petra Zahradníka došlo ve Zlínském kraji i vlivem evropských fondů k výraznému zlepšení dopravní infrastruktury, především v podobě napojení na dálniční síť. Významný pokrok nastal v rekonstrukci krajských silnic druhých tříd i ve zlepšení kvalitativních parametrů veřejné dopravy. Zásadní vzestup úrovně a nabídky zaznamenal cestovní ruch a také dochází k lepšímu využívání regionálních kapacit aplikovaného výzkumu. Jako problém je však vnímáno to, že přes zásadní restrukturalizaci ekonomiky nedošlo k adekvátnímu nahrazení dřívějších pilířů průmyslu. Naopak jako velmi činorodý je vnímán malý a střední stav podnikání,“ přiblížil dále hodnocení Petra Zahradníka statutární náměstek Jaroslav Drozd.

„Mezi velké výzvy hospodářské politiky Zlínského kraje, které si uvědomuje Krajská ekonomická rada Východní Moravy, patří zejména vzdělávání, respektive soulad mezi potřebou trhu práce a výstupem vzdělávacích institucí a také maximální využití výzkumu, vývoje a inovací v podnikatelském prostředí,“ konstatoval Jaroslav Drozd.

Součástí jednání Krajské ekonomické rady byla také prezentace Ivana Matulíka, ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, na téma „Rekapitulace Regionálního operačního programu Střední Morava“ nebo referát „Kohezní politika 2014+ z pohledu Zlínského kraje“, který přednesla Dagmar Holčáková, vedoucí oddělení koncepcí a analýz Strategického odboru Krajského úřadu Zlínského kraje.

Krajská ekonomická rada Východní Moravy je odborný poradní orgán hejtmana Zlínského kraje.

Je obdobou Národní ekonomické rady vlády (tzv. NERVu), která fungovala v letech 2010– 2013 a měla za úkol hledat řešení dopadů ekonomické krize na Českou republiku. Členy Krajské ekonomické rady Východní Moravy jsou zástupci Zlínského kraje, podniků a firem, akademické sféry a dalších organizací podílejících se na hospodářském životě ve Zlínském kraji (Úřad práce ČR, Regionální hospodářská komora Zlínského kraje, Českomoravská konfederace odborových svazů Zlínského kraje aj.).

Krajský úřad Zlínského kraje

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2020 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji