Důležité je provázání systému s Prahou

sckStředočeský kraj má podle slov hejtmana Miloše Petery dlouhodobě stabilní objednávku veřejné dopravy, kterou se snaží průběžně přizpůsobovat poptávce cestující veřejnosti. Vzhledem k tomu, že ta postupně narůstá, zejména v železniční dopravě, reaguje na zvýšenou poptávku posilováním vlakových spojů. Na rok 2016 Středočeský kraj navýšil objednávku železniční dopravy o cca 300 tisíc vlakových kilometrů (vlkm) na hodnotu 14 649 245 vlkm/rok. O rok dříve došlo k navýšení o 177 tisíc vlakových kilometrů.

Dalším důležitým cílem, který máme před sebou, je postupná integrace veřejné dopravy tak, aby cestující mohli pro přepravu využívat jednotný jízdní doklad bez ohledu na to, jakého dopravce nebo druh dopravy využijí. V tomto směru je pro nás důležité zejména provázání systému veřejné dopravy s Prahou,“ vysvětluje hejtman. V roce 2015 tak bylo zaintegrováno do systému Pražské integrované dopravy Mělnicko a Neratovicko a připravují se i další oblasti. „Naším cílem je však založení jednotného integrovaného dopravního systému, kterým se propojí pražská PID se Středočeskou integrovanou dopravou – SID. Na tomto významném strategickém cíli nyní krajský odbor dopravy usilovně pracuje,“ přibližuje další představy kraje Miloš Petera.

KRAJ ZAVEDL ŘADU ZMĚN

Jak již bylo uvedeno, rozsah objednávané dopravy je ve Středočeském kraji za poslední roky stabilní. K tomu Středočeši průběžně reagují na poptávku, například časovými posuny spojů a také přiobjednáním nových spojů, zejména na páteřní železnici. Tedy tam, kde dochází k přeplňování vlaků, kde je ze strany veřejnosti požadováno doplnění nabídky a kde jsou dlouhé intervaly mezi spoji. Pro rok 2016 proto kraj přichystal v železniční dopravě několik významných opatření. Nejvýznamnější změnou je zavedení 15 minutového intervalu mezi Prahou a Českým Brodem v období ranní a odpolední dopravní špičky v pracovní dny. „Tímto opatřením jsme reagovali na dlouhodobě narůstající počet cestujících na této trati, kde již docházelo k přeplňování jednotlivých spojů, přičemž Český Brod tvoří významný dopravní uzel,“ ozřejmuje důvod hejtman. Vzhledem k tomu, že i na ostatních hlavních radiálních tratích do Prahy dochází k přeplňování spojů, zavedl kraj dále prodloužení čtyř posilových vlaků v odpolední špičce v pracovní dny na trase Praha – Čelákovice až do Lysé nad Labem a také na vybraných spojích zdvojil soupravy CityElefant, a to včetně spojů mezi Strančicemi a Prahou. Rozšířením období krátkého intervalu v ranní a odpolední špičce byla rozšířena nabídka spojů i v úseku Řevnice–Praha-Radotín. Stranou nezůstaly ani regionální tratě. Například byl zaveden nový pár vlaků v ranní špičce v relaci Vrané nad Vltavou–Praha a v odpolední špičce Praha–Vrané nad Vltavou–Davle.

Železniční dopravu bere podle hejtmanových slov kraj jako páteřní systém, především tam, kde je vybudována kvalitní infrastruktura a autobusy slouží plošně k napájení této soustavy. Tam, kde infrastruktura není nebo je nedostatečná, tam tvoří autobusy přirozeně hlavní oporu v dopravní obslužnosti kraje. Z celkového pohledu tvoří roční objednávka autobusové dopravy rozsah necelých 45 milionů km a železniční dopravy kvůli menšímu rozsahu dopravní sítě cca 14,6 milionů km. Kraj kromě autobusové a železniční dopravy podporuje také provoz několika přívozů. V oblastech s nižší frekvencí cestujících v rámci běžného linkového provozu jsou nasazovány mikrobusy.

V autobusové dopravě se doplatek kraje pohybuje okolo 700 milionů Kč za rok, v železniční cca 1,6 miliardy Kč za rok, kdy zhruba půl miliardy korun je hrazeno prostřednictvím tzv. memoranda z Ministerstva dopravy ČR. Cena za kilometr autobusové dopravy záleží na oblasti, druhu nasazeného prostředku a na dalších faktorech, například na poplatcích za vjezd na autobusové nádraží nebo mýtu. Průměrně se cena dopravního výkonu pohybuje okolo 31 Kč za kilometr. Cena za vlakový kilometr se pohybuje v průměru okolo 110 Kč. „Hlavním cílem Středočeského kraje z hlediska dopravní obslužnosti je, jak už jsem uvedl, vytvořit společně s Hlavním městem Prahou jednotný integrovaný dopravní systém a postupně jej rozšířit na celé území kraje,“ říká hejtman. Zejména půjde o sjednocení systémů PID a SID. Integrace dopravy přinese především zjednodušení a zefektivnění celého dopravního systému. Cestující budou moci využít jeden jízdní doklad a díky integraci budou mít možnost i ušetřit. Celý dopravní systém se přitom zefektivní, jak pro objednatele, tak i pro dopravce. Bude kladen důraz zejména na koordinaci jízdních řádů a vytvoření rychlých přestupů. Dojde k větší provázanosti regionálních autobusů s vlaky a také s MHD v Praze a ve Středočeských městech. Jana Bartošová

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2020 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji