Zlínský kraj chce chránit tradiční lidová řemesla

remesloZpracování Koncepce účinnější péče o tradiční rukodělnou výrobu ve Zlínském kraji na léta 2018-2025 schválila krajská rada a zároveň vyčlenila z rozpočtu 200 tisíc korun na vytvoření koncepčního dokumentu. Informoval o tom Miroslav Kašný, radní Zlínského kraje zodpovědný za kulturu, památkovou péči, spolupráci s církvemi, mládež a sport.

 

Naším cílem je zmapovat, jaká řemesla se na kterém místě Zlínského kraje vyskytují, zdokumentovat je a zajistit ochranu i způsoby předávání tradičních lidových a uměleckých řemesel a výroby nastupujícím generacím. Zlínský kraj má velký potenciál být v národním i mezinárodním měřítku příkladem a také prostorem, kde by se tvůrci těchto tradičních hodnot mohli setkávat,“ sdělil radní Miroslav Kašný a dodal, že kraj již od roku 2012 oceňuje ty nejlepší tvůrce titulem Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje.

Na koncepci budou pracovat odborníci ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti, z Muzea regionu Valašsko, z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, z Muzea Kroměřížska, z Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, z Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, z Parku Rochus v Uherském Hradišti a z Krajského úřadu Zlínského kraje.

Do realizační skupiny, která bude po odborné stránce zajišťovat sběr dat, bude zpracovávat a vyhodnocovat informace získané v terénu i z dalších zdrojů, jsou nominováni zkušení zaměstnanci a kurátoři kulturních paměťových institucí. Hlavním koordinátorem aktivit bude Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, které je Ministerstvem kultury ČR pověřeno vykonávat funkci Centra péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje,“ řekl radní Miroslav Kašný.

Částka,  kterou krajská rada k tomuto účelu schválila, bude postupně uvolňována v letech 2017 a 2018 k ohodnocení členů realizačního týmu. Ten už začíná s dotazníkovým výzkumem v úzké spolupráci s obcemi Zlínského kraje a bude zajíždět do terénu ke konkrétním výrobcům. Na základě získaných informací bude jimi vyhotovena analýza stavu řemesel v kraji a vytvořena komplexní databáze lidových tvůrců. Na ni bezprostředně naváže návrhová část a především akční plán péče o rukodělnou výrobu ve Zlínském kraji.

Díky nadání a pracovitosti tvůrců ve Zlínském kraji přežívají původní rukodělné techniky do dnešních dnů. Zlínský kraj je touto dovedností lidských rukou výjimečný a my si musíme této práce vážit. Navíc mnohá stará řemesla zanikají, a to by byla velká škoda! Ať jsou to výrobky z hlíny, z proutí, orobince, dřeva, textilu, kůže a dalších přírodních materiálů, jedná se o sortiment, který je díky tradicím i možnosti spolupráce s muzejními fondy, kam často přicházejí tvůrci za radou či inspirací, zpracován starými výrobními postupy, navíc s vysokou estetickou a také především užitnou hodnotou. Každý z nás si jistě na tradičních jarmarcích tyto předměty rád koupí a doma nám všem dobře slouží,“ doplnila Romana Habartová, vedoucí Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje. (zlk)

banner zastupka

sus veltrh

 

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2018 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji