MASky dostanou o dva miliony víc

MASkyV Chrudimi se uskutečnila valná hromada Krajské sítě Místních akčních skupin Pardubického kraje. Se zástupci jednotlivých krajských MASek hovořili také hejtman Martin Netolický a krajská radní Hana Štěpánová. V rámci setkání zazněly informace týkající se aktuálního čerpání nejen evropských, ale i krajských finančních prostředků na projekty, které místní akční skupiny v kraji administrují. V rámci krajského příspěvku pro rok 2019 přislíbil hejtman částku mírně přesahující sedm milionů korun, což představuje téměř dvoumilionový nárůst. Nově budou prostředky přerozděleny dle počtu obyvatel a rozlohy každé z MASek.

V současné době řešíme, jakým způsobem spravedlivě mezi jednotlivé místní akční skupiny přerozdělíme prostředky z krajského rozpočtu. Chci, aby celkový objem financí v území zůstal, avšak je nutné zajistit, aby velké MASky neměly malé finanční prostředky oproti menším MASkám. Dohodli jsme se, že 50 procent z celkové alokace přepočteme dle počtu obyvatel v rámci MAS a druhých 50 procent dle rozlohy. Minimální výši dotace bychom stanovili na 300 tisíc korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Pro příští rok počítáme v rámci Programu obnovy venkova se zachováním částky 66 milionů korun s tím, že máme vytvořenou určitou rezervu na pokrytí mimořádných individuálních žádostí. Pro MAS na přerozdělení budeme počítat s částkou sedmi milionů korun, což oproti letošnímu roku znamená téměř dvoumilionový nárůst,“ sdělil hejtman Netolický.

Ten se jednání zúčastnil společně s krajskou radní Hanou Štěpánovou. „V roce 2018 byla pro MASky připravena částka 5,2 milionů korun. Celková výše 128 projektů dosahovala částku o jeden milion korun vyšší. Většinou se žádosti týkají investic do sportovních zařízení, hasičských zbrojnic či komunitního života na obcích. Jako dlouholetá starosta obce vím, jak moc jsou tyto prostředky důležité, jelikož malé obce nemají možnost čerpat například v rámci Integrovaného regionálního operačního programu,“ řekla krajská radní Hana Štěpánová.

Hejtman v rámci debaty seznámil přítomné s jednáními, která se týkají přípravy nastavení evropských fondů po roce 2020. „Naší snahou je eliminovat časové soutěže v rámci jednotlivých výzev. V současné době se stává, že jsou podány projekčně jednodušší projekty, které pak získávají finanční prostředky na úkor náročných prioritních projektů. Není to případ pouze našeho kraje, ale shodujeme se na tom i s ostatními kolegy. Další důležitou informací je, že struktura operačních programů včetně řídících orgánů zůstane stejná,“ řekl hejtman Martin Netolický. (pak)

 

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2019 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji