O půlnoci se dočasně zastaví mezistátní osobní železniční doprava, poslední vlaky do zahraničí opustí Prahu v podvečer

vlak drahaVláda České republiky přijala v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 zásadní preventivní bezpečností opatření. Na základě těchto opatření bude zastavena veškerá mezistátní osobní železniční doprava mezi Českou republikou a  Německem, Rakouskem, Slovenskem a Polskem. Vlaky na území České republiky pojedou obvykle do pohraniční přechodové stanice, resp. do poslední určené stanice na území České republiky. České dráhy umožní cestujícím návratky jízdenek bez srážky, podobně, jako je tomu již u jízdenek např. pro žáky a studenty.

Mezistátní osobní doprava byla ze strany Slovenska zastavena na česko-slovenských přechodech už dnes v 7 hodin ráno. Dnes tedy již žádné osobní vlaky mezi Českem a Slovenskem nejezdí.  

Na ostatních hraničních přechodech bude mezinárodní železniční dopravy zastavena k půlnoci z pátku 13. března na sobotu 14. března 2020. Z provozních a technických důvodů (oběh souprav) bude u některých dálkových linek docházet k omezení dopravy již v průběhu pátku, tak aby se české soupravy dostaly na naše území před zastavením mezistátní dopravy. Půjde například o mimořádné přestupy mezi soupravami ve vybraných železničních stanicích.  

Vzhledem k nařízenému omezení dopravy přes hranice České republiky nebude zajištěna žádná náhradní doprava v přeshraničních úsecích.  

Omezení se dotkne přibližně 120 dálkových mezistátních spojů a desítek přeshraničních regionálních vlaků. České dráhy se svými zahraničními partnery obsluhují více než 15 železničních hraničních přechodů.

Spolková republika Německo

 • Vlaky Berliner Praha – Berlín – Hamburk / Kiel pojedou pouze v úseku Praha – Děčín a zpět, poslední vlak do Německa odjede v pátek 13. března 2020 v 16:26 z Prahy hl.n. (EC 170).
 • Vlaky Západní expres do / z Mnichova pojedou pouze v úseku Praha – Domažlice a zpět s přestupem v Plzni do náhradní vlakové soupravy, která pojede v úseku Plzeň – Domažlice. Poslední vlak do Německa odjede v pátek 13. března 2020 v 17:43 z Prahy hl.n. (Ex 350)
 • Regionální vlaky linky U28 Děčín – Bad Schandau – Sebnitz – Rumburk pojedou pouze v úseku Dolní Poustevna – Rumburk. Odjezdy ve směru Dolní Poustevna – Rumburk budou u 7 spojů zhruba o 25 minut později. V úseku Děčín – Dolní Žleb bude zavedena náhradní autobusová doprava. Cestující ze Šluknovského výběžku mohou pro cesty do vnitrozemí využívat nadále linku U8 přes Českou Kamenici.
 • Provoz regionálních osobních vlaků v Karlovarském kraji bude zajištěn do pohraničních stanic. Vlaky tak budou jezdit v úsecích Karlovy Vary – Potůčky a Cheb – Aš. Na trati z Chebu do Plesné bude místo vlaků zajištěna náhradní autobusová doprava. Spěšné vlaky (v Německu RE) Norimberk – Cheb budou ukončeny na území Německa a dále do Chebu nepojedou.
 • V Plzeňském kraji bude zajištěn provoz regionálních vlaků do pohraniční stanice Železná Ruda-Alžbětín (trať 183 Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín). Na trati 180 Německo – Domažlice – Plzeň budou osobní vlaky z Německa ukončeny ve stanici Furth im Wald. V úseku Furth im Wald – Česká Kubice – Domažlice budou mezinárodní osobní spoje odřeknuty bez náhrady.

Rakouská republika

 • Spoje railjet VindobonaPraha – Vídeň – Graz pojedou pouze v úseku Praha – Břeclav a zpět, poslední vlak do Rakouska odjede v pátek 13. března v 18:44 z Prahy hl.n. (railjet 375).
 • Spoje Jižní expresPraha – Linec pojedou pouze v úseku Praha – Rybník a zpět. U posledního vlaku s odjezdem z Prahy hl.n. v pátek 13. března v 18:01 (Ex 337) bude nutný přestup v Českých Budějovicích.
 • Regionální osobní vlaky v Jihočeském kraji pojedou nejdále pouze do pohraničních přechodových stanic. V úseku České Budějovice – Summerau budou mezinárodní osobní spoje ukončeny ve stanici Horní Dvořiště, vlaky ve směru České Budějovice / Veselí nad Lužnicí – České Velenice pojedou do pohraniční stanice České Velenice. Vlaky ÖBB v Rakousku ukončí jízdu v pohraničních stanicích Summerau a Gmünd (NÖ) a dále do ČR nebudou pokračovat.
 • Regionální vlaky mezi Jihomoravským krajem a Rakouskem zajišťují svými náležitostmi ÖBB a budou ukončeny ve stanicích na rakouském území. Žádné vlaky nejezdí ani mezi Znojmem a Šatovem (přechod Znojmo – Retz). Cestující mohou použít autobusovou linku č. 818 IDS JMK.

Slovenská republika

 • Doprava na Slovensko byla ze strany slovenských úřadů zastavena již v pátek 13. března v 7 hodin ráno. V současné chvíli už mezi ČR a Slovenskem žádné mezistátní dálkové ani regionální vlaky nejezdí.
 • Vlaky EuroCity Metropolitan Praha – Bratislava – Budapest a další spoje na této lince (např. Hungaria, Slovenská strela atp.) jedou pouze v úseku Praha – Břeclav a zpět.
 • Valašské expresy Praha – Púchov / Žilina jedou pouze v úseku Praha – Horní Lideč a zpět.
 • Mezistátní dálkové vlaky na přechodu Mosty u Jablunkova – Čadca, vlaky SC Pendolino Košičan 241 / 240 jedou v úseku Praha – Český Těšín a zpět. Spoj SC 242 / 243 jede pouze z / do Bohumína. Vlaky Ex Ostravan a Fatra jedou pouze do stanice Návsí.
 • Regionální osobní vlaky z Jihomoravského kraje na Slovensko na trati č. 343 Hodonín – Vrbovce jezdí pouze do / ze zastávky Javorník nad Veličkou. Vlaky ze slovenské strany jsou ukončeny na slovenském území. Na trati Břeclav – Kúty nejedou žádné osobní vlaky, tedy ani v úseku Břeclav – Lanžhot. Cestující mohou použít autobusovou linku č. 572 IDS JMK.
 • Regionální vlaky mezi Moravskoslezským krajem a Slovenskem jsou ukončeny v Mostech u Jablunkova.

Polská republika

 • Mezistátní dálkové vlaky EuroCity z Prahy, Ostravy, Rakouska a Slovenska / Maďarska do Polska pojedou od půlnoci 13. / 14. března na území České republiky pouze do stanice Bohumín.
 • Zastavena bude také regionální doprava mezi Moravskoslezským krajem a Polskem. Osobní vlaky na Těšínsku budou končit ve stanici Český Těšín. Na Ostravsku ukončí jízdu osobní vlaky z Polska ve stanici Chałupki a nepojedou do Bohumína.
 • Provoz na peážní trati přes Głuchołazy v úseku Krnov – Jeseník bude zachována, na území Polska ale nebude možné opustit vlakovou soupravu (zakázaný výstup a nástup cestujících).
 • V Libereckém kraji bude přerušena mezistátní osobní doprava na trati 036 do Szklarske Poręby. Vlaky z Liberce a Tanvaldu ukončí, resp. zahájí svou jízdu v Harrachově.

Noční vlaky

 • Noční dálková doprava je na území ČR až do odvolání bez náhrady zastavena.

 

Návratky jízdních dokladů

V souvislosti se zastavením mezistátního provozu a s dočasným uzavřením škol přijaly České dráhy následující opatření pro návratky jízdních dokladů:

Vnitrostátní časové jízdenky

 • S účinností od 11. března 2020 provádí České dráhy návratky částečně či zcela nevyužitých traťových jízdenek týdenních, měsíčních a čtvrtletních za zvláštní jízdné pro cestující 6 – 18 let a žáky a studenty 18 – 26 let beze srážky. Návratek lze uplatnit kdykoliv ve lhůtě do 6 měsíců od prvního dne nevyužití, přičemž za první den nevyužití se vždy považuje 11. březen 2020 a toto datum rovněž nahrazuje předepsané potvrzení.

Mezinárodní jízdenky

 • Jízdní doklady vystavené u pokladních přepážek ČD s prvním dnem platnosti 13. března a dále, je možné vrátit beze srážky, a to i v případě, pokud jsou tyto jízdenky normálně nevratné (tzn. např. i Včasná jízdenka Evropa do Polska v první den platnosti). Opatření se týká jízdních dokladů zakoupených v rámci celého předprodeje (tzn. třeba i na červen).
 • Jízdní doklady vystavené u pokladních přepážek ČD s prvním dnem platnosti ve dnech 10. – 12. března, které jsou dle platných podmínek standardně nevratné, je možné nad rámec přepravních podmínek vrátit se srážkou 77 Kč / 3 EUR (tzn. např. cena VJE vydané do Polska s prvním dnem platnosti 11. března bude vrácena po srážce 77 Kč / 3 EUR).
 • Za stejných podmínek je možné vrátit i mezinárodní jízdní doklady zakoupené prostřednictvím e-shopu ČD nebo aplikace Můj vlak. Návratek je možný pouze prostřednictvím těchto distribučních kanálů (nikoliv u pokladen ČD).

S okamžitou platností je až do odvolání zastaven prodej všech mezinárodních jízdních dokladů a rezervací na vlaky, které již nepřekročí státní hranici 13. března 2020 a všech dokladů s prvním dnem platnosti po 14. březnu 2020.

Opatření Českých drah proti šíření koronaviru

 • České dráhy rozšířily a zintenzivnily úklid souprav. Při mytí interiéru jsou nyní používány prostředky jiného složení a zvyšuje se také intenzita samotného čištění. 
 • Zvláštní pozornost je věnována dezinfekci všech součástí vybavení, s nimiž přicházejí cestující do styku – kliky, nástupní madla, úchopové části odpadkových košů, ovládací prvky dveří nebo sociální zařízení. 
 • U dálkových vlaků doplňujeme během jízdy ve velkých stanicích hygienické a dezinfekční prostředky.   
 • U expresních vlaků vycházejících z pražského depa na relacích Německo a Rakousko (mimo jiné tranzitní země pro směr Itálie a Francie) byla minulý týden zahájena dezinfekce vybraných vozů pomocí ozonového generátoru PROFIZON X. Tímto postupem se zlikvidují viry a bakterie v prostoru celého vozu. 
 • V tomto týdnu došlo k rozšíření dezinfekce vozů prostřednictvím ozónu také u vlaků, které vyjíždějí do Rakouska z depa v Českých Budějovicích.
 • V mezistátních vlacích distribuujeme letáky Ministerstva zdravotnictví ČR s informacemi o příznacích nákazy koronavirem a o prevenci šíření nákazy. Informace jsou v nich uvedené v češtině, angličtině, němčině a italštině.
 • Byla přijata opatření a v oblasti zásad chování personálu, např. v oblasti hygieny. Probíhá postupné vybavení provozního personálu např. dezinfekčními gely. Společnost dále pořizuje vitamíny pro posílení imunity zaměstnanců. 
 • IZS zahájil namátkové zdravotní kontroly v dálkových spojích ze zemí, kde je nejvyšší riziko zavlečení koronaviru (Německo, Rakousko). České dráhy vytvořily veškeré podmínky pro IZS k této činnosti. 
 • Krizový štáb je v trvalém kontaktu s IZS, Bezpečnostní radou státu a Ministerstvem dopravy ČR. 
 • Kontrolu jízdních dokladů ve vlaku provádíme v rámci možností bez přebírání dokladů, průkazů a karet do rukou. Předložené doklady kontrolujeme, je-li to možné, pouze vizuálně. Prosíme cestující o spolupráci při snaze o omezení fyzického kontaktu. 
 • Při úhradě jízdních dokladů prosíme cestující, aby před platbou finanční hotovostí upřednostnili platbu kartou. Při použití platebních karet nebo elektronických peněženek prosíme cestující, aby kartu sami přiložili k platebnímu terminálu.  (cd)

 

Jihomoravský kraj

symbolika logo 2010

Hejtman: Bohumil Šimek (ANO)
Krajské město: Brno
Rozloha: 7197 km2
Počet obyvatel: 1193930
Hustota zalidnění: 157 obyvatel/km2
NUTS: Jihovýchod
Radní: Roman Hanák (ČSSD), Taťána Malá (ANO), Marek Šlapal (ČSSD), Jan Vitula (TOP 09), Martin Maleček (Starostové pro Jižní Moravu), Jana Pejchalová (ANO), Miroslav Kubásek (ANO), Petr Hýbler (ANO), Tomáš Soukal (ČSSD), Igor Chlup (ČSSD)
Koalice: ČSSD a KDU-ČSL
Počet obcí s rozšířenou působností: 21
Počet členů rady: 11
Počet členů zastupitelstva: 65

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2024 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji