Na Vysočině se „plácli přes kapsu“

kraj vysocinaKraj Vysočina se pro letošní rok rozhodl ze svých vlastních prostředků téměř 300 milionů korun. Tato částka půjde na zhruba stovku akcí, které budou uskutečněny v letošním roce nebo jsou plánovány do dvou let, jsou v ní započítány i projektové přípravy na další léta. Suma peněz i celkový počet investičních akcí ve školství meziročně v kraji výrazně narostl. V roce 2014 čerpali na školské akce 120 milionů korun, rok předtím 160 milionů korun.

 

Prázdniny jsou nejfrekventovanější dobou pro modernizaci, opravy a zhodnocování školského majetku. Většina akcí se týká modernizace a oprav elektroinstalací, oprav sociálních zařízení, vytápění nebo běžné vnitřní údržby. „Ve velkém objemu se připravuje také projektová dokumentace na akce, které mají být vysoutěženy hned na začátku příštího roku, tak abychom mohli využít ještě více volné stavební kapacity firem. Slibujeme si od toho, že se do výběrových řízení přihlásí více zájemců a tak bude i větší tlak na nabízenou cenu,“ sdělila Krajským novinám radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.

O letošních letních prázdninách je čilý stavební ruch například na těchto školách v regionu: SPŠ a SOU Pelhřimov, kde za osm milionů korun zateplují tělocvičnu, celé prázdniny se dělníci nezastaví kvůli generální rekonstrukci oken, ústředního topení a elektroinstalace na Gymnáziu Třebíč, celkový obnos za to činí 20 milionů korun a bude se opravovat jak vnitřek, tak kompletně zateplovat budova domova mládeže pro Akademii ve Světlé nad Sázavou za 22 milionů korun.

Další peníze do modernizace vybraných škol zřizovaných Krajem Vysočina jdou z projektu Badatelská centra pro přírodní vědy podpořeného z ROP Jihovýchod. Zhruba 17 miliónů je určeno na pořízení vybavení pro výzkumná pracoviště Gymnázia Havlíčkův Brod, Gymnázia Jihlava, Gymnázia a Obchodní Akademie Pelhřimov, Gymnázia Třebíč a Gymnázia Ždár nad Sázavou. Na více než 20 miliónů přišly stavební úpravy učeben.

Gymnázium Třebíč funguje už od roku 1871. O letošních letních prázdninách se dočkalo generální opravy. „Protože se musely neplánovaně dělat některé podlahy navíc, tak do začátku školního roku nebude hotovo. Měli jsme se nastěhovat zpět už příští týden, to však nebude možné. Podlahy v některých učebnách se budou dokončovat celé září, takže tam budeme muset učit na betonu,“ uvedla ředitelka Gymnázia Třebíč Alice Burešová. Celá rekonstrukce školy je rozplánována na tři roky, letošní léto se uskutečnila její druhá část. Gymnázium se letos dočkalo i nové vzduchotechniky.

JEN ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ NESTAČÍ

Na Kraji Vysočina zatím nezaznamenali propouštění v souvislosti s novelou zákona o pedagogických pracovních, která vešla v platnost v lednu letošního roku. „V roce 2014 bylo v Kraji Vysočina asi 4,1 % nekvalifikovaných učitelů středních škol. Ředitelé škol mají povinnost zajistit pro výuku žáků kvalifikované učitele a k tomu disponují příslušnými kompetencemi. OŠMS Krajského úřadu Kraje Vysočina zjišťuje počty učitelů, kteří končí pracovní poměr ve školách, avšak až v podzimním termínu pro výroční zprávu,“ řekla radní Jana Fialová.

Lednová novela zákona o pedagogických pracovnících upravovala zejména požadavky na odbornou kvalifikaci učitelů. Na Gymnáziu Třebíč se novela dotkla pouze dvou kantorů. „Měli jsme dva vysokoškolsky vzdělané učitele, nicméně byli vzdělaní pouze odborně na filosofické fakultě. Ale včas si dodělali pedagogické minimum a naši školu tak nemuseli opustit,“ uzavřela ředitelka Gymnázia Alice Burešová.       Lukáš Zitka

 

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2024 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji