Komentář Věry Kreníkové k tématu odpadového hospodářství

Na Fakultě životního prostředí máme výuku odpadového hospodářství v několika výukových programech. Studenty seznamujeme se základní problematikou odpadů, tj. od platné legislativy až po využití odpadů jako druhotných surovin. Vyjádření k problematice třídění odpadů, pravděpodobně komunálních, jestliže se jedná o obce, tj. tendence produkce těchto odpadů, jejich třídění, využití v rámci recyklace a pod. Mohu pouze říci, že všechny tyto oblasti nakládání s odpady mají vzrůstající tendenci.

Rozhodně stoupá procento využití jednotlivých složek vytříděných z komunálních odpadů a to jak jejich materiálové, tak energetické využití. Je předpoklad využití odpadů jako druhotných surovin jako náhrady za primární suroviny, tak jako alternativních, popřípadě obnovitelných zdrojů pro energetické využití. Stoupající tendence využití odpadů souvisí jednak se surovinovou politikou a jednak s energetickou koncepcí státu. Do budoucna lze předpokládat, v souvislosti s razantním omezením skládkování, větší energetické využití směsných komunálních odpadů. Pokud jde o podporu státu, pak je tato otázka v rovině spíše politické a souvisí vždy s prohlášením vlády. Koncepční řešení nakládání s odpady  v rámci České republiky je zakotveno Plánu odpadového hospodářství pro roky 2015-2024 a je vydáno formou Nařízení vlády.

Ing. Věra Kreníková, Katedra technických věd, Fakulta životního prostředí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2024 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji