Ti, co si mohou oddychnout

Celkem 129 projektů z ROP Jihovýchod, dotovaných téměř dvěma miliardami korun, k dnešnímu dni dosáhlo cílové rovinky a jejich realizátoři si mohou oddechnout. Zdolali totiž pětiletou udržitelnost projektu – už k nim nemůže přijít žádná kontrola, jejich projekt je z dotačního pohledu definitivně ukončen.

Udržitelnost projektu je období dlouhé pět let, během kterého musí příjemce dotace pravidelně ročně vykazovat, že projekt řádně funguje, naplňuje cíle, které si určil na začátku, nedochází v něm k žádným větším změnám a důležitým aspektem je také držení pracovních míst v plném počtu dle projektu. Příjemce dotace musí v průběhu udržitelnosti také hlásit změny v projektu a konzultovat s námi, zda je vůbec může udělat, protože zásadní je, aby změny nijak neovlivňovaly původní záměr a účel projektu. 

Nejen v průběhu realizace projektu, ale i během jeho udržitelnosti se může stát, že projekt bude i několikrát kontrolován různými subjekty, například Ministerstvem financí - Auditním orgánem, Evropskou komisí a Evropským účetním dvorem. Po ukončení udržitelnosti musí příjemce dotace dodržovat už jen běžné povinnosti dané českými zákony a na dotaci už nikdo z výše zmíněných orgánů nepřijde.

Ukončenou udržitelnost má i finančně největší projekt dotovaný z ROP Jihovýchod s názvem Obnova vozového parku drážních vozidel - nákup nízkopodlažních tramvají s dotací ve výši téměř 600 milionů korun. Tento projekt byl v letech 2011 a 2012 kontrolován nejprve Evropským účetním dvorem a poté i zástupci Evropské komise. V předběžné zprávě EUD byla specifikována předběžná zjištění, ke kterým dostal Úřad Regionální rady Jihovýchod možnost vyjádření. Ke všem připomínkám, které byly převážně technického rázu, jsme měli připraveny jednoznačné argumenty k jejich objasnění. Vyjednávání probíhala průběžně od poloviny roku 2012 až do konce roku 2014. V prosinci 2014 jsme od Evropské komise obdrželi pozitivní závěrečné vyjádření, že projekt nákupu devíti nízkopodlažních tramvají pro Brno je v pořádku.

„I když byla jednání s Evropským účetním dvorem i Evropskou komisí dlouhá a náročná, jsme velice rádi, že tento významný projekt města Brna byl ukončen bez korekcí.“ Řekla Marta Valešová, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod.

Jako další projekty s ukončenou udržitelností můžeme jmenovat například:

Autobusové nádraží Miroslav, Přestupní uzly v Rajhradě, v Hrušovanech u Brna, Cyklostezka Brno-Obřany - Bílovice nad Svitavou, Alexandrova rozhledna u Adamova, Regenerace a rozvoj dětských hřišť v Jihlavě - I. etapa, Digitalizace Nemocnice Blansko, Modernizace atletického stadionu Bystřice nad Pernštejnem, Úpravy sportovních zařízení ZŠ a MŠ Rakvice, Rekonstrukce náměstí v Dalečíně a mnohé další.

Zdroj: TZ ROP Jihovýchod 

 

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2021 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji