Jedny z posledních kapek dotací z ROP Jihovýchod

Výbor Regionální rady Jihovýchod dnes schválil více než 55 milionů korun dotací pro další dvě silnice v Jihomoravském kraji. Statutární města Brno a Jihlava získají ještě téměř 29 milionů korun dotací pro přírodovědné kognitorium a nová školní hřiště.

Projektu Přírodovědné kognitorium – vědecká stezka byla schválena dotace více než 7,1 milionu korun.  Brno tak získá vědeckou stezku v okolí hvězdárny a planetária Brno, která bude tvořena třemi skupinami exponátů, rozdělenými do tematických kategorií. Každá ze skupin nabídne návštěvníkovi jinou metodu poznávání, a to: Pozoruj – na vlastní zkušenosti poznávej svět, Zkoumej – aktivně se zapoj, Bav se – pro potěchu oka i duše. Stezka se bude skládat z nejméně desíti stanovišť interaktivních exponátů v okolí hvězdárny, zařazených do přírodovědných souvislostí. Jednotlivé exponáty budou mechanické 
s intuitivním ovládáním, s textovými návody a grafickými ikonami. Pro vážné zájemce budou k dispozici video návody identifikované QR kódy a elektronická verze průvodce expozicí bude ke stažení zdarma. Stezka bude nepřetržitě přístupná po celý kalendářní rok. Vědecká stezka by měla být dokončena již letos na konci srpna. Celý projekt je zacílen na podporu zájmu o přírodní vědy, inspiraci malých i velkých návštěvníků a snahu probudit v nich zájem o objevování a poznávání reálného světa.

Město Jihlava pokračuje v obnově sportovních areálů u základních škol, a to i díky přislíbené dotaci téměř 22 milionů korun. Po areálu u ZŠ Seifertova či ZŠ a MŠ Nad Plovárnou bude díky nově schválenému projektu provedena komplexní obnova školních hřišť u ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ Jungmannova. Více než 500 dětí tak získá nová kvalitní sportoviště.

Při ZŠ T. G. Masaryka bude stávající asfaltové a dlážděné hřiště u školy nahrazeno dvěma novými hřišti, jedním víceúčelovým s umělou trávou pro tenis, volejbal a malou kopanou a druhým basketbalovým hřištěm s polyuretanovým povrchem. Kolem obou hřišť, která budou oplocena, nově vznikne běžecký ovál o délce 200 metrů s umělým povrchem a běžecká dráha pro běh až na 80 metrů. Chybět nebude ani nově provedená rozběhová dráha pro skok daleký s doskočištěm a sektor pro vrh koulí. Žákům bude také nově k dispozici pítko s vodou. Školní družina se dočká obnovy a rozšíření herních prvků na své zahradě, bude tam např. lanová pyramida, řetězová houpačka ve tvaru hnízda, venkovní kreslící tabule, herní prvek kombinující různé druhy prolézaček a obnovené pískoviště.

Při ZŠ Jungmannova bude stávající pískovo-travnaté hřiště nahrazeno hřištěm s polyuretanovým povrchem pro malou kopanou, basketbal, volejbal a tenis, ke kterému bude přiléhat dráha pro skok daleký. Ve dvorní části školy zcela nově vznikne hřiště pro petanque, venkovní učebna pod pergolou 
a bude zde instalováno sedm posilovacích venkovních strojů vč. jednoho posilovacího stroje uzpůsobeného speciálně pro potřeby handicapovaných.

Dalším dvěma projektům silnic v Jihomoravském kraji za více než 55 milionů korun byla přislíbena dotace v režimu tzv. nejisté části alokace. To znamená, že je na ně přesunuto kurzové riziko a reálná výše dotace bude přidělena až podle vývoje kurzu a současně na ně budou využity také peníze, které zbydou ke konci programu.

Jedná se o silnici II/395 Zastávka u Brna směr hranice kraje, modernizací projde více než tři a půl kilometrů silnice. Úsek začíná v místě stykové křižovatky silnic II/395 a III/3958 (směr Příbram na Moravě) a končí na začátku obce Zastávka.  V tomto úseku komunikace neodpovídá svým šířkovým uspořádáním kategorii S 7,5 a je tedy nutné upravit ji do požadované kategorie. Stavba zahrnuje úpravu konstrukčních vrstev, obnovu a úpravu odvodnění a bezpečnostního zařízení.

Dalším schváleným projektem je II/373 Ochoz průtah, druhá stavba.  Předmětem projektu je modernizace komunikace II/373 a přestavba stávající průsečné křižovatky na křižovatku okružní. Stávající povrch je nerovný, je tvořen kamennou dlažbou a nevyhovuje z hlediska bezpečnosti provozu, ani přípustných hodnot hluku. Celková délka modernizovaného úseku měří téměř půl kilometru, vše v rámci obce.

ROP Jihovýchod má k dnešnímu dni ukončeno 733 projektů, v realizaci 206 projektů, proplaceno 
14,1 miliardy korun (čistě evropských peněz) a zbývá ještě zhruba 4,7 miliardy korun (čistě evropských peněz) k proplacení.

Zdroj: TZ ROP Jihovýchod 

 

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2021 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji