Kraj vyhlásil dva grantové programy na podporu podnikání

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém květnovém zasedání dva ze tří grantových programů určených na rozvoj podnikatelského prostředí v regionu. Jedná se o grantové programy Inovační vouchery a Prodejny regionálních produktů. Poslední z trojice programů určených primárně pro podnikatelský sektor, Rozvoj podnikatelů, bude vyhlášený v červnu letošního roku.

"Cílem grantového programu Inovační vouchery je rozvoj spolupráce podnikatelských subjektů s vědeckovýzkumnou sférou a tím posílení inovačního potenciálu v našem kraji," vysvětluje krajský radní pro oblast regionálního rozvoje Martin Hyský. O dotaci ve výši 50 až 200 tisíc korun na jeden projekt mohou žádat podnikatelské subjekty nejen z Kraje Vysočina ale z celé republiky, a to za předpokladu, že výsledky daného projektu budou sloužit nebo budou aplikovány v provozovně na území Vysočiny. Finanční spoluúčast žadatele na realizaci projektu se odvíjí od počtu zaměstnanců (méně než 50 = 20% podíl spolufinancování, více než 50 = 40% spolufinancování). Dotace je směřována do odvětví zpracovatelského průmyslu (mimo potravinářského průmyslu) a vybraných informačních a komunikačních činností. Dotaci lze použít na nákup služby typu vývoj produktu, procesu nebo služby, testování nebo měření, použití výzkumného zařízení, návrh nebo zhotovení prototypu, analýza vhodnosti použití materiálu a další.

Druhým ze schválených programů je grantový program Prodejny regionálních produktů. Jeho cílem je podpora malých podnikatelských subjektů, zaměřujících se na prodej regionálních produktů, které jsou nebo se stanou součástí sítě Regionálních prodejen na Vysočině. Dotaci ve výši 30 – 150 tisíc korun lze použít na nákup vybavení nebo zařízení prodejny nebo na stavební úpravy typu investice nebo technické zhodnocení, realizované na vlastním majetku žadatele. Finanční spoluúčast žadatele je v případě tohoto grantového programu 50%.

Výzvy obou jmenovaných grantových programů jsou spolu s kontakty a dalšími dokumenty potřebnými k podání žádosti nawww.fondvysociny.cz. Žádosti je možné podávat v termínu od 15. do 26. 6. 2015, konzultovat své záměry však mohou žadatelé už nyní.

 Zdroj: Kraj Vysočina

 

Kraj Vysočina

kraj vysocina logo 3

Hejtman: Jiří Běhounek (ČSSD)
Krajské město: Jihlava
Rozloha: 6796 km2
Počet obyvatel: 515864
Hustota zalidnění: 76 obyvatel/km2
NUTS: Jihovýchod
Radní: Pavel Franěk (ANO), Vladimír Novotný (ČSSD), Jana Fischerová (ODS), Pavel Pacal (Starostové), Josef Pavlík (ANO), Jana Fialová (ČSSD), Jan Hyliš (ČSSD), Martin Hyský (ČSSD)
Koalice: ČSSD s podporou KSČM
Počet obcí s rozšířenou působností: 15
Počet členů rady: 9
Počet členů zastupitelstva: 45

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2023 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji