EIB a EIF poskytly loni v ČR více než miliardu eur

euraV roce 2017 poskytla skupina Evropské investiční banky v České republice nové úvěry, záruky a vlastní kapitál v objemu 1,16 mld. eur. EIB vyplatila úvěry ve výši 977 mil. eur a Evropský investiční fond (EIF), který je součástí skupiny EIB, uskutečnil kapitálové, záruční a mikrofinanční operace v objemu 184 mil. eur.

Potenciální investice zmobilizované skupinou EIB v České republice díky transakcím s podporou EFSI dosáhly v roce 2017 celkového objemu 2,52 mld. eur. V tomto ohledu podepsal EIF čtyři transakce s podporou EFSI a jeho celkový příspěvek činil 170 mil. eur.

Během posledních 25 let podpořily úvěry EIB ve výši 20 mld. eur projekty v České republice, jejichž cílem je snížit rozdíly v regionálním rozvoji, posílit hospodářskou konkurenceschopnost a zvýšit životní úroveň lidí.

V České republice se objem aktivit skupiny EIB neustále zvyšuje. Ve srovnání s rokem 2016 se v roce 2017 tento objem téměř zdvojnásobil a přesáhl částku 1 mld. eur,“ poznamenal Vazil Hudák, viceprezident EIB, který odpovídá za operace banky v zemích střední Evropy. „Důležitá je však nejen kvantita, ale také kvalita. A v tomto ohledu jsem rád, že banka EU podpořila celou řadu menších projektů malých a středních podniků, společností se střední tržní kapitalizací a obcí. V budoucnosti počítáme s tím, že obnovíme spolupráci se státním sektorem a že v České republice rozšíříme podporu podnikovému sektoru.

PODPORA INOVAČNÍM ODVĚTVÍM

V roce 2017 poskytla EIB výrobci automobilových dílů Benteler 36 mil. eur na výzkum, vývoj a inovace (VaVaI) a na zavedení technologií pro vývoj optimalizovaných lehkých a bezpečnějších součástí podvozků (vyrobených z široké škály kovových a nekovových materiálů a jejich kombinací) a součástí motorů se značným potenciálem dosáhnout menších rozměrů. Je to také součást projektu podporujícího aktivity v oblasti VaVaI v Rakousku, Německu a Maďarsku.

ÚVĚRY PRO MSP A SPOLEČNOSTI SE STŘEDNÍ TRŽNÍ KAPITALIZACÍ

V roce 2017 uzavřela EIB s českými finančními institucemi jedenáct smluv o poskytnutí zprostředkovaných úvěrů v celkovém objemu 925 mil. eur. Tyto instituce používají finanční prostředky od EIB na financování projektů MSP a obcí v oblasti místní infrastruktury, ochrany životního prostředí, energetiky a výzkumu, vývoje a inovací, jakož i v oblasti služeb včetně cestovního ruchu. Úvěry EIB tak zlepšily přístup MSP ke střednědobým a dlouhodobým finančním prostředkům za výhodných finančních podmínek. Projektů realizovaných v České republice malými a středními podniky a společnostmi se střední tržní kapitalizací, financovaných formou úvěrů EIB, bylo v roce 2017 celkem přibližně 15 000.

V České republice poskytl EIF v roce 2017 částku 184,5 mil. eur v rámci jedné kapitálové operace, čtyř záručních operací a jedné mikrofinanční operace; jejich prostřednictvím má být zmobilizována částka 443,1 mil. eur. (eib)

Olomoucký kraj

logo olomouckeho kraje

Hejtman:  Oto Košta (ANO)
Krajské město: Olomouc
Rozloha: 5267 km2
Počet obyvatel: 641681
Hustota zalidnění: 121 obyvatel/km2
NUTS: Střední Morava
Radní: Jiří Zemánek (ČSSD), Jan Zahradníček (ANO), Dalibor Horák (ODS), František Jura (ANO), Ladislav Hynek (ČSSD), Pavel Šoltys (ČSSD), Milan Klimeš (ANO), Ladislav Okleštěk (ANO), Petr Vrána (ANO), Ivo Mareš (ODS)
Koalice: ČSSD a KSČM
Počet obcí s rozšířenou působností: 13
Počet členů rady: 11
Počet členů zastupitelstva: 55

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2021 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji