Startuje rekonstrukce silnice z Velkých Karlovic na Soláň

silnicariPoslední velkou investiční stavbou, kterou v tomto roce zahajuje Ředitelství silnic Zlínského kraje, bude rekonstrukce více než dva a půl kilometru silnice, která vede z Velkých Karlovic směrem na Soláň. Stavba za téměř 64 milionů korun bude spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu. Dokončena bude v roce 2018.

 

Předmětem díla je stavební úprava silnice II/481 v intravilánu a extravilánu obce Velké Karlovice. Začátek stavby se nachází v extravilánu v k. ú. Velké Karlovice, místní části Jezerné, konec stavby je u okružní křižovatky na konci silnice II/481 v obci Velké Karlovice. Celková délka řešeného úseku silnice je 2 677 metrů.

Rekonstrukce silnice bude probíhat ve stávajícím směrovém vedení. Silnice získá jednotnou šířku 7,5 metru v extravilánu a 8 metrů v průjezdním úseku obce Velké Karlovice. Stavební úpravy silnice spočívají v odfrézování živičných vrstev v tloušťce 70 milimetrů, sanaci poruch v podkladní vrstvě a znovupoložení ložné vrstvy v tloušťce 50 milimetrů a obrusné vrstvy tloušťce 40 milimetrů. V obou jízdních pruzích v šířce jednoho metru bude v celé délce provedena kompletní výměna konstrukce vozovky a stavební úpravy, případně doplnění nezpevněných krajnic. Odvodnění bude zajištěno příčným spádem do silničních příkopů nebo nových uličních vpustí, zaústěných do nově budované kanalizace. V místě, kde se tok Jezerný přibližuje ke komunikaci, budou vybudovány tři nové opěrné zdi za účelem zabezpečení stability silničního tělesa.

Součástí investiční akce je také kompletní přestavba mostu ev. č. 481-008, který převádí silnici II/481 přes tok Vsetínská Bečva. Stávající most bude odstraněn a na jeho místě bude vybudován nový rámový most s předpjatou příčlí s délkou přemostění 25 metrů. Po dobu výstavby bude doprava vedena po mostním provizoriu.

V trase řešeného úseku se nachází také most ev. č. 481-007, který byl v r. 2010 rekonstruován. Nyní na něm bude provedena pouze obnova obrusné vrstvy, osazení normového zabezpečovacího zařízení a sanace opevnění břehů toku kamenem do betonu. Součástí projektu jsou také stavební úpravy připojení místních a účelových komunikací a sjezdů k nemovitostem, výstavba zastávkových pruhů osobní linkové dopravy, kompletní přestavba propustků v trase řešeného úseku, obnova a doplnění svislého a vodorovného dopravního značení a obnova, případně doplnění zabezpečovacího zařízení. Souběžně s rekonstrukcí silnice II/481 bude probíhat výstavba cyklostezky, nových komunikací pro pěší a dešťové kanalizace, jejímž investorem bude obec Velké Karlovice.

Zhotovitelem stavby je firma STRABAG a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 63,906 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude spolufinancována z prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Stavební práce budou zahájeny 25. září 2017 a přerušeny před nástupem zimní sezony. Stavba bude pokračovat opět na jaře a bude dokončena během roku 2018. Stavební úpravy silnice budou probíhat za částečné uzavírky po polovinách šířky vozovky. Provoz bude v roce 2017 řízen světelnou signalizací. (zlk)

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2022 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji